Przez wiele lat, Projects Abroad pracowała ściśle z sierocińcami i innymi centrami opieki za granicą, aby zapewnić lepszą opiekę i wsparcie nieuprzywilejowanym dzieciom. Nasi wolontariusze wywarli znaczący wpływ na warunki życia w tych sierocińcach. Pomogli stworzyć możliwości dla dzieci, wspierając ich edukację i opiekę nad nimi. 

Jakkolwiek, umieszczenie dziecka w sierocińcu lub domu opieki powinno być ostatecznością. Kiedykolwiek jest to możliwe, dzieci powinny być wychowywane przez swoich rodziców, bliską rodzinę lub rodzinę zastępczą w ramach lokalnej społeczności. Ten oparty na społeczności model opieki jest bardziej zrównoważonym i długofalowym rozwiązaniem w opiece nad dziećmi niż sierocińce. 

W ostatnich latach, nasze projekty opieki nad dziećmi skupiają się bardziej na opiece zakorzenionej w społeczności. Naszym celem jest zapewnianie większego wsparcia lokalnym organizacjom które promują opiekę opartą na społeczności i rodzinie, dlatego dzieci są wychowywane w stabilnych środowiskach, w których mogą rozkwitnąć. Zamiast pracować w sierocińcach i domach opieki, nasi wolontariusze pracują w dziennych centrach opieki, przedszkolach i szkołach.

Odejście od pracy w sierocińcach

Od stycznia 2018, Projects Abroad współpracuje z ekspercką organizacją ReThink Orphanages Network i innymi, aby upewnić się, że nasze odejście od sierocińców i domów opieki przebiegnie wolno i uważnie. To podejście daje pewność, że nie spowodujemy stresu u dzieci ani nie wyrządzimy krzywdy instytucjom, które się nimi opiekują.

W tym samym czasie rozszerzamy listę naszych opartych na społecznościach programów opieki nad dziećmi, budując je na bazie sukcesów w krajach takich jak Kambodża. Korzystamy z tego modelu, aby organizować oparte na społeczności inicjatywy w krajach, które zostały najbardziej dotknięte naszym odwrotem od sierocińców. 

To długofalowe zobowiązanie, oparte na szerokim spektrum umiejętności i ekspertyzy oferowanej przez wolontariuszy i zespół Projects Abroad, organizacje partnerskie i ReThink Orphanages Network.

Przewagi opieki opartej na społeczności nad wolontariatem w sierocińcach za granicą

Opieka oparta na społecznościach i rodzinach to system, który przynosi dzieciom długofalowe korzyści. Oto benefity, jakie płyną z programów opieki opartej na społecznościach:

  • Zawsze wierzyliśmy że sierocińce i domy opieki są ostatecznością dla każdego dziecka. Teraz mamy możliwość zadbania o zdrowsze przyszłe pokolenia, pozwalając rodzinom być razem i pracując z rodzicami, by upewnić się, że ich dzieci świetnie prosperują.   
  • W porównaniu z wolontariatem w sierocińcach za granicą, oparte na społecznościach programy opieki nad dziećmi mają lepszą organizację i skupiają się na pracy wolontariuszy. To prowadzi do większego wpływu i bardziej satysfakcjonującego doświadczenia związanego z wolontariatem. 
  • Poprzez opiekę skupioną wokół społeczności, skala dotarcia naszych programów jest większa, co oznacza że rozwój jest bardziej długofalowy i zrównoważony. Na przykład, możemy teraz połączyć wysiłki w naszych projektach takich jak opieka nad dziećmi, mikrofinansowanie, zdrowie publiczne i żywienie, aby służyć społeczności jako całości. To obejmuje wsparcie rodziców i dzieci ze wszystkich stron w ramach różnych projektów. Wolontariusze opiekujący się dziećmi promują rozwój wczesnodziecięcy w ciągu dnia. Wolontariusze projektów mikrofinansowania pomagają ich rodzicom założyć dobrze działające firmy, podczas gdy wolontariusze projektów zdrowia publicznego dbają o zdrowie ich i dzieci, a wolontariusze projektów związanych z żywieniem dzielą się wiedzą na temat tego, jak prowadzić zdrowszy styl życia.
A Projects Abroad volunteer assists at a community-based care placement rather than orphanage volunteer work.

Nasza polityka pracy z dziećmi

Projects Abroad traktuje bezpieczeństwo naszych wolontariuszy i dzieci, z którymi pracujemy, bardzo poważnie. Mamy jasną politykę ochrony dzieci, która jest ściśle przestrzegana przez wolontariuszy i nasz zespół. Mamy także plany zarządzania, kreślące długofalowe cele, na rzecz których pracujemy w każdym z naszych projektów opieki nad dziećmi.  

Chcesz pracować z dziećmi za granicą? 

Mamy szeroki wybór projektów opieki nad dziećmi, w których wolontariusze mogą pracować z dziećmi w krajach rozwijających się. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak możesz pomóc i który projekt będzie dla ciebie najlepszy. 

+44 1273 007 230

lub napisz e-mail:

aby rozpocząć planowanie

Nasze akredytacje