You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Bezpieczeństwo i cele nadrzędne projektów z zakresu Opieki nad Dziećmi

A volunteer helping a child complete their activities on a Care project in Tanzania

Kluczowym zadaniem, jakie stawia przed sobą Projects Abroad, jest zapewnienie wolontariuszom, współpracującym organizacjom i społecznościom lokalnym bezpieczeństwa oraz pomocy.

Nasze projekty z zakresu Opieki nad dziećmi wymagają odpowiedniego przygotowania z uwagi na realia pracy z małymi dziećmi. Dzięki niemu kontakt wolontariusza z dzieckiem będzie możliwie bezpieczny dla obojga i obojgu pozwoli przynieść wzajemne korzyści, dzięki czemu realizowany projekt będzie funkcjonował przez dłuższy czas i przyniesie owoce.

Jak to jest współpracować z dzieckiem?

Dzieci, z którymi zetkniesz się, nie miały w większości szczęśliwej przeszłości. Czasem rodzic takiego dziecka wzgląd na warunki finansowe nie jest w stanie się nim zaopiekować. Inne, zaniedbane przez rodziców, wychowują się wśród rówieśników na ulicy. Wiele z nich chodzi głodne. Każde z dzieci, niezależnie od problemów, z którymi borykało i boryka się, ma swoje potrzeby i do każdego z nich podchodzimy, wraz z wolontariuszem, indywidualnie.

Zależnie od lokalizacji, działamy w przedszkolach w biedniejszych okolicach, świetlicach środowiskowych, centrach zdrowia dziecka lub domach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi lub wychowawczymi. Pomoc, którą stanowi uwaga i opieka wolontariusza nad dziećmi w każdej z placówek jest nieoceniona.

Dłuższy projekt daje więcej doświadczeń

Local children assist a volunteer painting a frame on a building project in Ghana

Zachęcamy Cię, byś wziął udział w projekcie możliwie najdłużej jak to możliwe. Każdego dnia i tygodnia trwania projektu, zżywać się będziesz pełniej ze swoimi podopiecznymi, poznawać ich potrzeby i zachowania i zdobywać ich zaufanie. Z czasem wdrożysz się pełniej w życie ośrodka i Twoich podopiecznych, będąc w stanie zyskać więcej doświadczeń i wspomnień.

Niektóre projekty wymagają minimalnego pobytu przez co najmniej cztery tygodnie. Jeśli krótszy wyjazd nie jest możliwy, dowiesz się tego na stronie projektu oraz z cennika. W zależności od preferencji ośrodka i czasu pobytu, zakres działań, które będą Twoimi obowiązkami może się różnić. W przypadku krótszego wolontariatu, możesz często spodziewać się więcej pracy natury fizycznej (wykonywanej zwłaszcza na początku trwania projektu).

Coś jest lepsze, niż nic

Zapisując się na projekt w minimalnym wymiarze czasowym, musisz być świadom tego, że w krótszym czasie nie uda Ci się zebrać takiego doświadczenia, jakie zdobędzie Twój kolega, który wybrał się na wyjazd na okres ośmiu tygodni. Mamy jednak świadomość, że coś jest lepsze, niż nic. Nawet jeśli nie możesz pozwolić sobie na dłuższy wyjazd, i tak zdobędziesz cenne doświadczenia i piękne wspomnienia, a także będziesz w stanie zmienić życie Twoich podopiecznych choć odrobinę na lepsze. Każdy, niezależnie od czasu, który przeznaczy na projekt, będzie w stanie zrobić w jego czasie coś dobrego!

Misja & Plan Organizacyjny projektów z zakresu Opieki nad dziećmi

A volunteer in the middle of an activity with young children at a care center in the Sacred Valley of Peru

Projects Abroad umieszcza wolontariuszy w placówkach, w których jest zapotrzebowanie na pomoc. Naczelnym celem wszystkich projektów z zakresu opieki nad dziećmi jest zapewnienie tym, których start w życie okazał się z różnych względów trudniejszy, opieki i ochrony oraz wsparcia ich edukacji oraz rozwoju – zarówno fizycznego, jak i społecznego i emocjonalnego.

By lepiej wcielać w życie cele, w każdym z państw, w których realizujemy projekty działamy według Planów Organizacyjnych projektów z zakresu Opieki nad dziećmi, opartych na aktualnym zapotrzebowaniu w danej lokalizacji. Wyznaczają także cele do spełnienia na każdy rok trwania projektów oraz listę zadań, które pomogą je osiągnąć.

Dzięki istnieniu nadrzędnych planów jesteśmy w stanie analizować wpływ różnorakich czynników na efekty projektu i wyznaczać nowe cele wraz z każdym rokiem. Możesz zapoznać się z Planami poznać cele, które stawiamy sobie za główne w lokalizacji, która Cię interesuje w opisie każdego projektu z zakresy Opieki nad dziećmi.

Nasze wymagania

Aby możliwie zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo w czasie trwania projektu, każdy chcący udać się na projekt z zakresu opieki nad dziećmi musi spełnić kilka wymagań. Aktualnie są to:

A local Maasai tribe dressed in vibrant clothing and beaded jewelry in Tanzania

  • przedstawienie zaświadczenia o niekaralności przez wolontariuszy, którzy ukończyli 21 lat (lub 18 lat w przypadku Boliwii, Kambodży, Tajlandii, Kostaryki, Fidżi i Rumunii)
  • zaprezentowania do wglądu świadectwa studiowania lub kwalifikacji zawodowej
  • przestrzegania z Zasad Projektów Opieki nad Dziećmi, z którym zapoznasz się w czasie rekrutacji
  • uczestniczenie w warsztatach w czasie procesu przygotowawczego do wyjazdu
  • zgłaszania każdego przypadku, także domniemanego, przestępstwa wobec dzieci do Projects Abroad i do lokalnych Organizacji Pozarządowych skupionych na pomocy dzieciom będącym ofiarami przemocy
  • nie zabierania bez wiedzy opiekunów i koordynatora Projects Abroad dzieci poza obszar ośrodka
  • wypełnienie formularza informacji zwrotnej po powrocie do domu

Wymagania wobec organizacji partnerskich:

  • bycie legalnie zarejestrowaną organizacją i spełnianie kryteriów statutowo wymaganych
  • podpisania porozumienia z Projects Abroad dotyczącego wymiany informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych
  • zezwolenia pracownikom Projects Abroad na regularne wizyty w celach kontrolnych

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲