You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Nasz wpływ

Ludzie czasem zastanawiają się jaki znaczący wpływ na otoczenie może mieć jeden wolontariusz, który wyjeżdża na dwutygodniowy wolontariat. Na pierwszy rzut oka trudno jest zmierzyć tą różnicę. Ale gdy tysiące wolontariuszy angażuje się w krótkoterminowych wolontariatach, wspólnymi siłami osiągamy ogromne długoterminowe cele.

Wolontariat za granicą jest aktem służby i okazją do refleksji. Potrzebna jest tutaj chęć wyjścia poza własną strefę komfortu, aby pomagać i uczyć się od innych. Jest to nie lada wyczyn, ale my uwielbiamy integrować ludzi z całego świata, którzy gotowi są do przeżycia przygody i chętni do niesienia pomocy.

Wpływu, który wywierają wolontariusze Projects Abroad, nie da się podsumować w kilku słowach i przykładach. Tak więc w 2016 roku przygotowaliśmy szczegółowe sprawozdanie Global Impact Report, które zawiera zbiór wielu naszych osiągnięć, we wszystkich projektach i miejscach docelowych z roku 2016.

Przeczytaj nasze sprawozdanie za rok 2015.

Projects Abroad Global Impact Database

Global Impact Database zostało stworzone po to by śledzić sukcesy naszych wolontariuszy. Jest to również narzędzie, które umożliwia nam upewnienie się, że zidentyfikowaliśmy najważniejsze potrzeby lokalnych społeczności, co w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści i pozwoli nam jak najlepiej kierować naszymi zasobami.

Przeczytaj więcej o celach bazy danych i o tym jak działa.

Wpływ grupowych wolontariatów dla młodzieży

Każdego roku tysiące młodych wolontariuszy w wieku 15-18 lat bierze udział w naszych wolontariatach grupowych dla młodzieży. To właśnie oni przyczyniają się do niesienia pomocy na całym świecie. Podczas pobytu za granicą pomagają osiągać nam długoterminowe cele.

Przeczytaj więcej o zmianach, które dokonują nastoletni wolontariusze.

Przeczytaj nasz raport z Grupowych wolontariatów dla młodzieży i zobacz jak wolontariusze Projects Abroad przyczyniają się do niesienie pomocy na świecie

Przeczytaj nasz raport z Grupowych wolontariatów dla młodzieży i zobacz jak wolontariusze Projects Abroad przyczyniają się do niesienie pomocy na świecie

Nasz społeczny wpływ

Setki naszych wolontariatów skoncentrowanych jest na poprawę jakości życia lokalnych społeczności. Nasi wolontariusze wspierają lokalnych nauczycieli, którzy zmagają się z przepełnionymi salami szkolnymi i brakiem zasobów niezbędnych do wyposażenia ich w narzędzia wspomagające i monitorujące rozwój najmłodszych.

Stworzyliśmy Plany Zarządzania Projektem dla wolontariatów z Edukacji i Opieki nad dziećmi, aby móc dokładnie śledzić postępy każdego miejsca, w którym jesteśmy aktywni. Ponadto w 2015 roku uruchomiliśmy bazę danych, która umożliwia naszym wolontariuszom monitorowanie w czasie rzeczywistym stopnia rozwoju swoich podopiecznych, aby być w stanie szybko sprecyzować konkretne obszary ich potrzeb.

Dodatkowo w czterech krajach finansujemy centra praw człowieka.

Nasz wpływ na środowisko.

Wolontariusze z ochrony środowiska pozują od zdjęcia po uprzątnięciu plaży

Wolontariaty obejmujące ochronę środowiska naturalnego, zajmują się monitorowaniem tysięcy gatunków w oceanach, lasach tropikalnych, górach i parkach narodowych. Możemy obserwować otoczenie bez jakichkolwiek przeszkód. Stosujemy pułapki, kamery, aparaty podwodne i stacje meteorologiczne. Projects Abroad gromadzi ogromną ilość cennych danych dotyczących środowiska i różnorakich ekosystemów. Nasi eksperci informują o planach zarządzania projektami ochrony i umożliwiają dalsze gromadzenie danych.

Zanieczyszczenia środowiska spowodowane przez aktywność człowieka stanowi poważne zagrożenie dla tysięcy gatunków. W ramach naszych wolontariatów dotyczących ochrony raf nasi wolontariusze regularnie biorą udział w sprzątaniu plaż, usuwając masę gruzu z brzegów i wody. W 2015 roku zebraliśmy ponad 8 ton odpadów. Nasi pracownicy pasjonują się przywracaniem równowagi i ochroną rodzimych gatunków fauny i flory, od przywrócenia gatunku małpki Taricaya w Peru, po posadzenie 30 tysięcy sadzonek drzew mangrowych na Fidżi.

Wraz z naszymi wolontariuszami dajemy przykład innym organizacjom i ośrodkom ochrony przyrody z całego świata!

Nasz wpływ ekonomiczny

Wolontariusz Projects Abroad naucza mikroprzedsiębiorcę w Saint Louis, Senegal

Na całym świecie prowadzimy wiele projektów, które mają na celu poprawę ekonomiczną lokalnych społeczności. Dzięki nieustającemu wsparciu naszych wolontariuszy byliśmy w stanie zapewnić zasoby dla naszych wolontariatów oraz pobudzać wzrost gospodarczy i aktywność społeczności, które wspieramy.

Poprzez wolontariaty z dziedziny mikrofinansowania wolontariusze szkolą beneficjentów w dziedzinie księgowości, marketingu i zarządzania fiskalnego. Również nasze pożyczki pozwoliły właścicielom małych firm uniknąć zawirować i uzyskać niezależność. Działania te są potrzebne w krajach rozwijających się, w których trudno jest otrzymać jakąkolwiek pomoc finansową.

Oprócz wsparcia wykorzystującego umiejętności naszych wolontariuszy, wspieramy miejsca naszych wolontariatów finansowo. W 2015 roku społeczność Projects Abroad przekazała ponad 500 tysięcy dolarów na ich wsparcie.

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲