You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Niektóre z naszych osiągnięć – w liczbach

Wybrane liczby pokażą Ci niektóre z naszych dotychczasowych osiągnięć. Liczby wyrażają tylko suche dane, ale wszyscy pamiętamy, że za każdą z nich kryje się ogrom pracy włożonej przez każdego wolontariusza, jego czas włożony w realizację projektów (trwających już od wczesnych lat 90’). Dziękujemy im wszystkim za trud, wysiłek i poświęcenie większej sprawie!

30 W tylu krajach, położonych na 5 kontynentach, działamy obecnie
Ponad 100 000 Liczba wolontariuszy, którzy wzięli do tej pory udział w projektach.
41 Narodowości naszych wolontariuszy
367 Liczba szkół, szkół językowych i innych organizacji, które wspieramy w ramach projektów z zakresu nauczania. Prócz najpopularniejszego języka angielskiego, wolontariusze uczą także francuskiego, niemieckiego, a także matematyki, sztuki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego.
502 Liczba sierocińców, domów opieki, center osób niepełnosprawnych i innych organizacji czerpiących korzyści z naszych projektów z z zakresu opieki
Ponad 22 000 Liczba dzieci w 108 sierocińcach, w których działamy
10 Liczba projektów z zakresu ochrony przyrody
Ponad 600 000 Szacowana liczba żółwi oliwkowych, skórzastych zielonych, szylkretowych i Karetta, które ocaliliśmy w czasie trwania projektów z zakresu ochrony środowiska w Meksyku, Kostaryce i Peru
476 Hektary puszczy amazońskiej przekazane Projects Abroad przez rząd Peru do stworzenia rezerwatu przyrody Taricaya (by zdobyć więcej informacji, odwiedź stronę projektu z zakresu ochrony środowiska w Peru)
137 Wysokość (mierzona w stopach) naszych ścieżek linowych w Parku Narodowym Taricaya
47 W tylu dziedzinach sztuki medycznej nasi wolontariusze mogą pogłębiać swoją wiedzę – wśród nich między innymi akupunktura i radiologia!

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲
Feedback
You seem interested in our projects! Care to tell us more?
I'd be happy to! Not right now, thanks.