You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Historia Projects Abroad

Jak się wszytko zaczęło…

Founder of Projects Abroad, Dr Peter Slowe, at the headquarter office in England

Działalność Projects Abroad rozpoczęła się w 1992 roku kiedy to studenci doktora Petera Slowe – wykładowcy na jednym z brytyjskich uniwersytetów, zwrócili się do niego z prośbą o pomoc w znalezieniu pomysłu na „gap year”. To popularna w krajach anglosaskich tradycja podróżowania w celu zdobycia doświadczenia w nowym, odmiennym środowisku i kulturze, będąca jednocześnie nauką samodzielności, a także realizacja marzenia o „podróży życia”. Dzięki pomocy przyjaciół – profesorów z rumuńskich uniwersytetów, doktor Peter Slowe zorganizował projekt dla swoich studentów, którzy spędzili całe lato w rumuńskim Brasov, ucząc rumuńskich studentów angielskiego, czym zapoczątkował działalność naszej organizacji.

Historia Projects Abroad

 • Rok 1992 - dokrot Peter Slowe tworzy Projects Abroad. W tym czasie wykłada geografię na Uniwersytecie w Bath. Wykorzystując swoje naukowe kontakty uruchamia pierwszy projekt nauczania języka angielskiego w Rumuni przez grupę 26 wolontariuszy z Wielkiej Brytanii.
 • Rok 1997 – Uruchamiamy pierwsze kierunki pozaeuropejskie, którymi są Indie i Ghana. Po raz pierwszy liczba wolontariuszy w skali roku przekroczyła 500.
 • Rok 1999 – To bez wątpienia przełomowy rok w historii naszej organizacji. Otwieramy biuro rekrutacyjne w Niemczech, które jest pierwszym naszym biurem poza granicami Wielkiej Brytanii. Ponadto, rozrasta się ilość krajów i kontynentów, do których wysyłamy naszych wolontariuszy i stażystów. W 1999 uruchamiamy bardzo popularny projekt w Meksyku, a także projekty w Afryce i Azji.
 • Rok 2000 - Otwieramy kolejne biura rekrutacyjne w Europie, tym razem w Irlandii i Danii.
 • Rok 2001 - Otwarcie biura rekrutacyjnego w Stanach Zjednoczonych.
 • Rok 2004 - Otwarcie biura informacji w Holandii.
 • Rok 2006 - Otwarcie biura rekrutacyjnego we Francji oraz Australii. Nasze francuskie biuro z siedzibą w Grenoble obsługuje wszystkie europejskie kraje francuskojęzyczne w tym Belgię, Luksemburg oraz Szwajcarię.
 • Rok 2007 – Wciąż się rozrastamy, czego owocem są dwa kolejne biura rekrutacyjne, tym razem we Włoszech i Kanadzie. Liczba wolontariuszy w skali roku przekroczyła 3500.
 • Rok 2008 - Otwarcie biura rekrutacyjnego w Japonii oraz RPA, które staje się pierwszym krajem pochodzenia i przeznaczenia dla wolontariuszy.
 • Rok 2009 - Uruchamiamy projekty na Fidżi. Swoją działalność rozpoczęło biuro rekrutacyjne w Szwecji.
 • Rok 2010 – Stan zatrudnienia przekroczył 500 pracowników

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲
Feedback
You seem interested in our projects! Care to tell us more?
I'd be happy to! Not right now, thanks.