You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Najczęstsze pytania (FAQ)

FAQs - Przed wyjazdem

Te pytania odnoszą się do okresu przed wyjazdem za granicę. W przypadku pytań dotyczących czasu kiedy jesteś za granicą, zapoznaj się FAQ - W trakcie pobytu.

Wyświetl wszystko
Czym różni się wolontariat zagraniczny od krajowego?
Staże i wolontariaty odbywane za granicą różnią się od tych realizowanych w miejscu zamieszkania przede wszystkim kosztami. Na całym świecie organizacje przyjmujące wolontariuszy nie płacą im za ich pracę i zaangażowanie, nie opłacają też ich przyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia. Wszystkie koszty ponosi sam wolontariusz.
Czy uczestników obowiązują jakieś ograniczenia wiekowe?
W naszych projektach może wziąć udział każdy, kto ukończył 15 rok życia, a nie przekroczył 75. Osobom w wieku 15-18 lat szczególnie polecamy projekty młodzieżowe – przygotowane specjalnie z myślą o nich. Mając 17 lat i więcej, możesz wybrać dowolny program, w którym chciałbyś uczestniczyć. Nasi stażyści i wolontariusze to zwykle ludzie młodzi. Średnia wieku wynosi 18-25 lat. W ostatnim czasie obserwujemy jednak systematyczny wzrost liczby nieco starszych uczestników w wieku 28-35 lat, a także osób powyżej 50 roku życia.
Czym są Projekty młodzieżowe?
Projekty przeznaczone dla młodzieży w wieku od 15 do 18 roku życia są wyjątkową szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, zweryfikowanie swoich planów na przyszłość – np. dotyczących wyboru kierunku studiów oraz miłe spędzenie wakacji w międzynarodowym towarzystwie. W czasie dwutygodniowego wolontariatu:
 • archeologicznego,
 • społecznego,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • dziennikarskiego,
 • z zakresu prawa i ochrony praw człowieka,
 • medycznego,
 • sportowego
uczestnicy nabywają nowe umiejętności, doskonalą swoje zdolności językowe, nawiązują nowe znajomości i poznają kulturę kraju, do którego przybyli. W trakcie całego pobytu wolontariusze znajdują się stałą opieką pracowników naszych lokalnych biur. W odróżnieniu od innych projektów te młodzieżowe są realizowane wyłącznie latem i tylko w wyznaczonych terminach. Jeśli więc jesteś zainteresowany właśnie takim wakacyjnym wyjazdem zajrzyj tutaj, aby zobaczyć pełne zestawienie dostępnych projektów przewidzianych na najbliższe LATO wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia.
Gdzie mogę pojechać?
Nasze projekty realizujemy w 29 krajach świata położonych na kilku kontynentach: w Ameryce Łacińskiej, Afryce,  Europie, Azji i Oceanii. Tutaj znajdziesz mapkę pokazującą, dokąd możesz pojechać razem z Projects Abroad.
Jakich dziedzin dotyczą oferowane przez Was projekty?
Nasze projekty mają charakter: wolontariatów i staży zawodowych. Realizujemy je w takich dziedzinach wiedzy i życia jak:
 • Archeologia
 • Budownictwo
 • Biznes
 • Opieka nad dziećmi
 • Ochrona środowiska
 • Kultura
 • Dziennikarstwo
 • Prawo & Prawa człowieka
 • Medycyna i opieka zdrowotna
 • Mikrofinansowanie w krajach rozwijających się
 • Sport
 • Edukacja
 • Weterynaria & Opieka nad zwierzętami
 • Rolnictwo & agrokultura
 • Programy dla młodzieży 15-18 lat 
 • Kursy językowe
Jak długo trwa projekt?
To uczestnik decyduje o tym, jak długo potrwa jego udział w realizowanym projekcie, a także kiedy chce go rozpocząć. Wyjątkiem w tym względzie są Grupowe wolontariaty dla młodzieży w wieku 15-18 lat, które zawsze trwają 2, 3 lub 4 tygodnie i odbywają się latem, w ściśle wyznaczonych terminach. Uczestnicy najczęściej wyjeżdżają jednak na 2 lub 3 miesiące.
Jak wygląda proces aplikacji?
Krok 1. Złożenie aplikacji na stronie internetowej:
Jeśli już wiesz, gdzie, kiedy i na jak długo chciałbyś jechać, wypełnij formularz aplikacyjny dostępny na naszej stronie internetowej a następnie wnieś, tytułem zaliczki, opłatę w wysokości 1250 zł. W ciągu 15 dni od złożenia aplikacji skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia Twojego udziału w projekcie w wybranym przez Ciebie terminie. Jeżeli od naszych zagranicznych organizacji partnerskich dowiemy się, że realizacja projektu nie będzie w tym czasie możliwa, zaproponujemy Ci inną datę rozpoczęcia stażu albo zwrócimy wpłaconą zaliczkę. Od momentu wypełnienia formularza aplikacyjnego do momentu wyjazdu musi minąć co najmniej 6 tygodni. Sugerujemy jednak wcześniejszą aplikację. Pozwoli nam m.in. pomóc Ci w znalezieniu jak najtańszego połączenia lotniczego. Po kilku dniach od potwierdzenia przyjęcia Cię do projektu, otrzymasz prywatny dostęp do naszego systemu MyProjectsAbroad. Znajdziesz tam wiele praktycznych informacji na temat kultury i klimatu kraju, do którego się wybierasz a także instrukcje dotyczące wiz i ubezpieczenia oraz opinie o projekcie od poprzednich jego uczestników. Plan swojego stażu/wolontariatu/praktyki ustalisz z naszym działem administracyjnym.
Krok 2. Opłacenie wyjazdu:
Pozostałą część opłaty za projekt (po odliczeniu zaliczki) wnosisz w dowolnych ratach. Ostateczny termin uiszczenia całej należności upływa na miesiąc przed wyjazdem. Szczegółowe informacje o kosztach znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że wysokość opłaty uzależniona jest od kraju, do którego chcesz jechać oraz długości planowanego pobytu.
Krok 3. Zakup biletu lotniczego oraz uzyskanie wizy:
Opłaty za projekt nie obejmują kosztów przelotu. Możemy Ci jednak pomóc w znalezieniu jak najkorzystniejszego połączenia lotniczego do miejsca odbywania projektu. Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej a wybierasz do takich krajów jak: Mołdawia, Kambodża, Nepal, Chiny, Indie, Mongolia, Sri Lanka, Tajlandia, Etiopia, Ghana czy Togo postaraj się o wizę. Jeśli będziesz miał z tym jakieś problemy, pomożemy Ci je rozwiązać.
Krok 4. Rozpoczęcie projektu
Na lotnisku w kraju docelowym przywita Ci pracownik lokalnego biura Projects Abroad. Pomoże Ci dotrzeć do miejsca zakwaterowania, przedstawi Cię rodzinie, która będzie Cię gościć w trakcie pobytu a następnie oprowadzi po mieście.
Kiedy mam składać aplikację?
To uczestnicy wybierają termin rozpoczęcia i zakończenia projektu, w którym chcą uczestniczyć. Optymalnie aplikacje należy złożyć na 3-4 miesiące przed planowanym wyjazdem. Minimalny okres potrzebny na załatwienie wszystkich formalności wynosi 2 tygodnie. Pamiętaj jednak, że im wcześniej złożysz aplikację, tym więcej będziemy mieli czasu, aby dopasować program wybranego przez Ciebie projektu do Twoich potrzeb. Jeśli zdecydujesz się na wyjazd w ostatniej chwili, najlepiej skontaktuj się z nami drogą telefoniczną, dzięki czemu być może szybciej uda nam się zaaranżować Twój wyjazd i pobyt.
Z jakimi kosztami wiąże się udział w wybranym projekcie?
Wolontariat zagraniczny pociąga za sobą o wiele większe koszty niż ten realizowany w kraju pochodzenia. Na całym świecie organizacje przyjmujące wolontariuszy nie płacą im za ich pracę i zaangażowanie, nie opłacają też ich przyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia. Wszelkie koszty ponosi wolontariusz. Pomocą w organizacji wyjazdu służą mu takie organizacje jak Projects Abroad. Jako że nie otrzymujemy żadnego finansowego wsparcia z zewnątrz, np. ze strony Komisji Europejskiej, ONZ czy organizacji charytatywnych, pomocowych, wyznaniowych albo ideologicznych, nie finansujemy udziału wolontariuszy w projektach, a jedynie je koordynujemy. Chcąc zapewnić uczestnikom jak największe bezpieczeństwo, wszelkie koszty związane z udziałem w projekcie, takie jak opłaty na:
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie podróży,
 • ubezpieczenie pobytu,
 • ubezpieczenie medyczne,
 • transfery z lotniska,
 • pełną opiekę lokalnego personelu,
pobierane są przez nas w postaci zryczałtowanej opłaty jeszcze przed wyjazdem. Dzięki temu nasz lokalny personel urzędujący w kraju docelowym, może zawczasu zaplanować i przygotować pobyt uczestnika. Wysokość opłaty uzależniona jest od kraju docelowego i długości trwania projektu. Zestawienie wszystkich opłat znajdziesz tutaj.
Czy mogę pojechać razem ze znajomymi?
Oczywiście, że TAK! Jeśli tylko chcesz, możesz tak zorganizować program swojego stażu czy wolontariatu, abyś mógł mieszkać i pracować razem ze swoimi znajomymi.
Czy przed wyjazdem musze zaszczepić się przeciw jakimś chorobom?
To zależy od kraju, do którego się wybierasz. Zasugerujemy Ci listę obowiązkowych szczepień, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do Ciebie i Twojego lekarza, z którym powinieneś skonsultować się jeszcze przed wyjazdem.
Jakich kwalifikacji wymagacie od wolontariuszy?
Aby wziąć udział w większości naszych projektów nie trzeba posiadać żadnych szczególnych kwalifikacji – np. uprawnień nauczycielskich czy certyfikatów językowych – ani wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Nabędziesz je razem z nami. Jedyne, czego od Ciebie oczekujemy, to komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. Większe wymagania stawiamy natomiast chętnym do odbycia praktyk medycznych i staży zawodowych. O szczegółach czytaj na stronach poświęconych konkretnym projektom.
Czy wymagacie znajomości języka lokalnego?
Oczywiście warto poznać kilka podstawowych sformułowań językowych zaczerpniętych z języków lokalnych. Z pewnością ułatwi Ci to komunikację z miejscową ludnością, zwykle jednak nie wymagamy od uczestników naszych projektów, aby płynnie mówili w lokalnym języku. Wyjątkiem są projekty zawodowe realizowane w takich obszarach jak: medycyna, prawo i dziennikarstwo, przy których potrzebna jest choćby podstawowa znajomość języka, jakim posługują się rdzenni mieszkańcy danych terenów. Więcej o możliwościach nauki języka dowiesz się ze stron poświęconych interesującym Cię projektom oraz Kursom językowym.
Czy można łączyć różne rodzaje projektów?
Oczywiście, że TAK. Możesz połączyć dowolną liczbę projektów w jednym lub nawet kilku krajach. To bardzo popularna praktyka wśród naszych uczestników. Jedyne, na co musisz zwrócić uwagę, to minimalny czas trwania projektów, które chciałbyś połączyć. Zwykle wynosi on od 2 do 4 tygodni. Więcej na ten sposobu łączenia projektów i organizacji tego typu wyjazdów znajdziesz w zakładce Łączenie wielu projektów.
Co mogę zyskać na udziale w projekcie?
Udział w zagranicznym stażu czy wolontariacie to niebywała szansa na połączenie przyjemnego – podróżowania do często egzotycznych miejsc na Ziemi – z pożytecznym – a więc pracą na rzecz innych, potrzebujących ludzi i środowiska naturalnego, w którym żyją. Nabyte w ten sposób doświadczenie wzbogaci nie tylko Twoje CV, ale też Ciebie samego. Pobyt i praca za granicą pozwoli Ci również podnieść swoje kompetencje językowe, zweryfikować plany na przyszłość, np. dotyczące wyboru kierunku studiów, to także doskonała okazja do odbycia obowiązkowych na Twojej uczelni praktyk zawodowych. Jeśli dopiero myślisz o studiowaniu za granicą, dzięki udziałowi w naszych projektach zyskasz dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym na wyższe uczelnie w Wielkiej Brytanii i USA. Jeżeli masz już pewne doświadczenie w wykonywanym zawodzie, wyjeżdżając na zagraniczny staż razem z Projects Abroad, będziesz mógł je zweryfikować, podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, porównać metody pracy stosowane w innych krajach albo… spróbować czegoś zupełnie nowego i niezwiązanego z pracą, jaką wykonujesz na co dzień. Przebywając w międzynarodowym towarzystwie, poznasz też wielu nowych ludzi, przedstawicieli różnych kultur, z którymi być może uda Ci się nawiązać trwalsze relacje, owocujące dalszą znajomością.
FAQs - W trakcie pobytu

Te pytania odnoszą się do czasu kiedy jesteś za granicą. Sprawdź FAQ - przed wyjazdem, jeżeli masz pytania odnoszące się do tego okresu.

Wyświetl wszystko
Jak wygląda wsparcie, jakie od Was otrzymam za granicą?
W każdym miejscu, w którym realizujemy nasze projekty, działa lokalne biuro Projects Abroad. Nie korzystamy zatem z usług żadnych miejscowych pośredników. To nasi wykwalifikowani pracownicy organizują Twój pobyt. Bezpośrednio po przylocie zostaniesz odebrany z lotniska przez lokalny personel Projects Abroad, zakwaterowany, oprowadzony po mieście i skontaktowany z naszym lokalnym biurem, w którym odbędzie się krótkie szkolenie, w trakcie którego otrzymasz tzw. pakiet powitalny zawierający: koszulkę, lokalną kartę SIM oraz przewodnik ze szczegółowymi informacjami na temat lokalnego biura Projects Abroad, pozostałych wolontariuszy, historii miejsca, do którego przybyłeś, organizacji transportu publicznego, miejsc, w których można zrobić zakupy, pobliskich instytucji finansowych (np. banków) czy państwowych (urzędów) itp.
W razie jakichkolwiek problemów przydzielony Ci opiekun zawsze będzie służyć Ci swoją radą i pomocą. Pozostaje do Twojej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Ponadto regularnie będzie Cię odwiedzać w miejscu, w którym zostałeś zakwaterowany. Spotkania z uczestnikami projektów odbywają się również w lokalnych biurach Projects Abroad, wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu oraz zamykane szafki, w których możesz przechowywać co cenniejsze rzeczy. Więcej informacji na temat wsparcia, jakiego udzielamy, znajdziesz w zakładce Co zapewniamy?
Czy kraj, do którego chcę się wybrać, jest bezpieczny?
Bezpieczeństwo i stabilność polityczna to podstawowe aspekty, na jakie zwracamy uwagę, podejmując decyzję o uruchomieniu naszej działalności w danym kraju. Współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwami Spraw Zagranicznych państw Unii Europejskiej. Bezpośredniej oceny poziomu bezpieczeństwa dokonują pracownicy naszych lokalnych biur. Jeśli stwierdzą oni, że sytuacja panująca na miejscu stwarza zbyt duże zagrożenie dla przybywających tam wolontariuszy bądź jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wyda w tej sprawie oficjalne oświadczenie odradzające wszelkie wyjazdy do tego kraju, natychmiast zaproponujemy uczestnikowi inne miejsce, w którym będzie mógł realizować swój projekt.
Czy zostanę odebrany z lotniska?
Oczywiście, że TAK. Pracownicy naszego lokalnego biura odbiorą Cię z miejsca Twojego przyjazdu: lotniska, dworca autobusowego czy stacji kolejowej a następnie zakwaterują i oprowadzą Cię po mieście. Więcej na temat oferowanego przez nas wsparcia w miejscu pobytu znajdziesz w zakładce Co zapewniamy?
Co zrobić gdy zachoruję?
W każdym kraju, w którym realizujemy nasze projekty, współpracujemy z miejscowymi szpitalami i lekarzami. Wszyscy wolontariusze są objęci kompleksowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które pokrywa nie tylko koszty leczenia na miejscu aż do momentu powrotu do domu, ale i te związane z transportem do kraju zamieszkania. Jeśli w trakcie swojego pobytu zachorujesz, bezzwłocznie skontaktuj się ze swoim opiekunem, jaki zostanie Ci przydzielony spośród pracowników naszego lokalnego biura. Pamiętaj, że opiekun jest do Twojej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, bez względu więc na porę dnia i nocy zadzwoń do niego i poinformuj go o swoim stanie. W zależności od dolegliwości, jakie będziesz odczuwać, zostaniesz odwieziony do lekarza bądź szpitala, którego pracownicy udzielą Ci fachowej pomocy medycznej. Bardziej szczegółowych informacji na temat tego, jak powinieneś reagować w przypadku choroby, udzielą Ci pracownicy naszego lokalnego biura w trakcie specjalnego szkolenia, jakie odbędziesz tuż po przyjeździe na miejsce pobytu.
Czy mogę przedłużyć swój pobyt za granicą?
Oczywiście, że TAK. Podejmując decyzję o przedłużeniu pobytu, musisz jednak uwzględnić ograniczenia wynikające z wymagań wizowych i połączeń lotniczych. Jeśli zdecydujesz się na przedłużenie swojego pobytu, porozmawiaj o tym na miejscu z lokalnymi przedstawicielami Projects Abroad.
Czy podczas pobytu znajdę czas na podróżowanie?
Oczywiście, że TAK. Będziesz mieć wolne weekendy a po przepracowaniu 10 tygodni zyskasz także prawo do dwutygodniowego urlopu, w czasie którego, tak jak podczas pracy, obejmować Cię będzie pełne ubezpieczenie zdrowotne. Możesz również podróżować po zakończeniu projektu. Wielu wolontariuszy decyduje się właśnie na takie rozwiązanie i w małych grupkach, razem z innymi uczestnikami projektu, którzy także zakończyli już swój wolontariat, wyrusza w podróż po kraju, która pozwoli im zobaczyć znacznie więcej, niż w czasie krótkich, weekendowych wypadów. Pomocą w organizacji wyjazdów służą pracownicy naszych lokalnych biur, którzy doradzą Ci, jakie miejsca warto zwiedzić i jak najlepiej się tam dostać. Podejmując decyzję o podróżowaniu po zakończeniu projektu, pamiętaj o ograniczeniach związanych z wymaganiami wizowymi i połączeniami lotniczymi.
Czy będę jedynym wolontariuszem w danym miejscu?
Każdego roku w naszych projektach bierze udział około 10 tys. uczestników. Na pewno więc nie będziesz sam, do któregokolwiek miejsca nie zdecydowałbyś się udać. Zostaniesz też zakwaterowany blisko innych wolontariuszy lub nawet razem z nimi tak, abyś zawsze mógł się z kimś spotkać, wymienić doświadczeniami i zaplanować wspólne wycieczkowe wyjazdy. Uczestnicy projektu bardzo szybko nawiązują przyjaźnie i często decydują się na wspólne zwiedzane kraju, do którego przyjechali także po zakończeniu swoich projektów.
Gdzie i z kim zostanę zakwaterowany?
Większość uczestników jest kwaterowana u miejscowych rodzin goszczących. Stwarza to okazję poznania innej kultury, panujących w niej zwyczajów, języka a przede wszystkim nowych ludzi, często wywodzących się spoza naszego kręgu kulturowego. Przed wyjazdem możesz określić profil rodziny, u której chciałbyś gościć. Rodziny, które przyjmują u siebie uczestników naszych projektów, są dobrze sytuowane, pochodzą z wyższych warstw lokalnych społeczności. Możliwość zakwaterowania u siebie gości z zagranicy jest szansą dla ich dzieci na nawiązanie kontaktu z kulturą Zachodu. Będąc na miejscu, będziesz mieć możliwość zmiany miejsca zakwaterowania, jeśli tylko dojdziesz do wniosku, że rodzina, u której mieszkasz z jakichś względów Ci nie odpowiada. Możesz być wówczas zakwaterowany w jednym z lokalnych hosteli. W przypadku niektórych projektów np. archeologicznych lub realizowanych w wyjątkowych okolicznościach przyrody jak Parki Narodowe uczestnicy zwykle mieszkają w skromniejszych warunkach, np. w namiotach czy obozach położonych niedaleko stanowisk archeologicznych.
Czy będę mieć dostęp do Internetu?
W większości krajów, w których realizujemy nasze projekty, będziesz mieć możliwość wyboru rodziny, u której zamieszkasz. Zawczasu dowiesz się zatem czy posiada ona dostęp do Internetu czy nie. W niektórych krajach lub specyficznych miejscach – jak Parki Narodowe usytuowane w środku amazońskiej dżungli – nie będzie połączenia z siecią. Dostęp do niej uzyskasz jednak bez problemu w naszych lokalnych biurach bądź kafejkach internetowych w pobliskich miastach.

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲