You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Kodeks etyczny wolontariatu i praktyk medycznych

Uczestnicy wolontariatów i praktyk medycznych Projects Abroad podejmują wyzwania związane z ochroną zdrowia mając do dyspozycji ograniczone zasoby i obiekty. Pomagają w zapewnieniu dostępu do najważniejszych usług medycznych i dbają o tysiące ludzi każdego roku – często ich opieka jest jedyną dostępną w okolicy.

Nasze wolontariaty i praktyki medyczne wspierają realizację konkretnych celów, zdefiniowanych indywidualnie dla każdego miejsca, w których je realizujemy. Zostały one przedstawione w Planach Zarządzania Projektem Medycznym. Staramy się aby nasze wolontariaty wywierały pozytywny wpływ na społeczności, którym pomagamy, a wolontariusze zachowywali się etycznie i odpowiedzialnie przez cały czas trwania wolontariatu.

Aby nasze wolontariaty i praktyki z dziedziny medycyny i opieki zdrowotnej miały długotrwały wpływ na społeczności, wśród których pracujemy, Projects Abroad wykorzystuje Global Impact Database. Jest to bezpieczna i anonimowa baza danych, która pozwala nam monitorować i analizować pracę naszych wolontariuszy oraz organizacji partnerskich. Informacje w niej zbierane wykorzystywane są w celu poprawy jakości oferowanych usług medycznych i osiągnięcia długoterminowych celów określanych w Planach Zarządzania Projektem Medycznym.

Nasze zasady

Poniższe zasady służą do kierowania działaniami i oczekiwaniami naszych wolontariuszy medycznych, praktykantów i organizacji partnerskich.

  • Etyka medyczna i jej zasady są uniwersalne. Nawet w sytuacji, gdy konkretne praktyki medyczne różnią się w zależności od danego kraju, oczekujemy, że nasi wszyscy wolontariusze i praktykanci będą ich przestrzegać.
  • Lokalni specjaliści pracujący w naszych placówkach są najlepiej przygotowani do wydawania orzeczeń w kwestii leczenia pacjentów oraz poziomu zaangażowania w konkretne działania wolontariuszy i praktykantów medycznych.
  • Podstawowa odpowiedzialność za opiekę nad pacjentami spoczywa na miejscowych specjalistach medycznych. Wolontariusze i praktykanci obserwują i pomagają tylko pod nadzorem tych specjalistów.
  • Wolontariusze i praktykanci powinni wykonywać jedynie czynności, w których są przeszkoleni i doświadczeni.

Od wolontariuszy i praktykantów oczekujemy:

  • Odpowiedzialności.
  • Obserwowania, uczenia się oraz szanowania doświadczenia i wiedzy lokalnych pracowników medycznych.
  • Zapewniania pacjentom opieki medycznej na najwyższym poziomie.
  • Szanowania prywatności i życzeń pacjentów oraz współpracowników. W szczególności zdjęcia i filmy im robione nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych bez zgody pacjentów i współpracowników Projects Abroad.
  • Zabrania się ujawniania poufnych i osobistych informacji medycznych.
  • Bycia delikatnym i pamiętaniu o występujących różnicach kulturowych.

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲