You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Poznaj 8 filarów gwarantujących Ci bezpieczeństwo 

Udzielanie wsparcia uczestnikom naszych projektów oraz zagwarantowanie im bezpieczeństwa w miejscu odbywania stażu lub wolontariatu to najważniejsze aspekty działalności Projects Abroad. Twoje bezpieczeństwo i komfort są naszymi priorytetami, ponieważ tylko wtedy, gdy poczujesz się dobrze w miejscu, do którego wyjeżdżasz, będziesz mógł w pełni korzystać z programu, na który się zdecydowałeś.

Bezpośredniej oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscu docelowym dla realizacji danego projektu dokonują pracownicy naszych lokalnych biur. Bierzemy również pod uwagę oficjalne oświadczenia wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz MSZ pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki temu natychmiast po zaistnieniu jakiegokolwiek niebezpieczeństwa zmieniamy miejsce odbywania projektu i kierujemy wolontariuszy tam, gdzie w spokoju będą mogli poświęcić się swojej pracy.

1. Wsparcie przed wyjazdem

Osoby zakwalifikowane do udziału w naszych projektach po kilku dniach od potwierdzenia przyjęcia otrzymają od nas prywatny dostęp do systemu MyProjectsAbroad. Znajdą tam wiele praktycznych informacji na temat kultury i klimatu miejsca, do którego jadą, bezpieczeństwa w podróży, ubezpieczenia, a także opinie o programie od poprzednich jego uczestników. Na etapie przygotowań do wyjazdu każdemu uczestnikowi będzie towarzyszył Doradca ds wyjazdu, który udzieli wielu przydatnych wskazówek np. odnośnie rzeczy, jakie koniecznie powinni ze sobą zabrać, pomoże załatwić wizę oraz lot. Odpowie też na pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące miejsca odbywania stażu/wolontariatu.

2. Zakwaterowanie w sprawdzonym miejscu

Przed wyjazdem zostaniesz poinformowany o szczegółach dotyczących programu i miejscu swojego zamieszkania w trakcie pobytu. Większość uczestników jest kwaterowana u miejscowych rodzin goszczących. Stwarza to okazję poznania innej kultury, panujących w niej zwyczajów, języka a przede wszystkim nowych ludzi, często wywodzących się spoza naszego kręgu kulturowego. Przed wyjazdem możesz przejrzeć profile rodzin, które chciałyby Cię gościć i wybrać tę, u której zamieszkasz i będziesz się stołował. Podamy Ci jej adres i numer telefonu a także kontakt do Twojego przełożonego, który odbierze Cię z dworca lub lotniska i zawiezie na miejsce.

Rodziny, które przyjmują u siebie uczestników naszych projektów, są dobrze sytuowane, pochodzą z wyższych warstw lokalnych społeczności. Możliwość zakwaterowania u siebie gości z zagranicy jest szansą dla ich dzieci na nawiązanie kontaktu z kulturą Zachodu. Możesz być wówczas zakwaterowany w jednym z lokalnych hosteli. W przypadku niektórych projektów np. archeologicznych lub realizowanych w wyjątkowych okolicznościach przyrody jak Parki Narodowe uczestnicy zwykle mieszkają w skromniejszych warunkach, np. w namiotach czy obozach położonych niedaleko stanowisk archeologicznych.

Pracownicy Projects Abroad organizują i uzgadniają z Tobą szczegóły dotyczące zakwaterowania według z góry określonych kryteriów i zasad. Staramy się, oczywiście w ramach możliwości, zapewnić Ci jak najlepsze warunki życia i pracy. Pamiętaj jednak, że nie zawsze będą one choćby zbliżone do tych, do jakich przywykłeś w domu, ponieważ miejsca docelowe, w których realizujemy nasze projekty, są miejscami rozwijającymi się. Możesz jednak liczyć na to, że lokalny personel zadba o to, aby miejsce Twojego zakwaterowania było czyste i schludne oraz żeby przynajmniej jeden członek goszczącej Cię rodziny mówił w języku angielskim. Szczegółowe raporty na temat rodzin przyjmujących zagranicznych gości są aktualizowane po każdej wizycie. Kontrole przeprowadza się zarówno przed przyjazdem uczestnika jak i w trakcie jego pobytu. 

3. Nasz personel na miejscu

To, czym wyróżnia się Projects Abroad spośród wielu innych organizacji oferujących zagraniczne staże i wolontariaty, to przede wszystkim kompleksowość wsparcia udzielanego przez nasz wysoko wykwalifikowany personel przed wyjazdem i w trakcie pobytu uczestnika za granicą. W każdym miejscu, w którym prowadzimy naszą działalność, mamy co najmniej jedno biuro, a czasami nawet kilka. Zatrudnieni w nich pracownicy, będący zarazem osobistymi opiekunami uczestników, zostali wcześniej przeszkoleni na miejscu bądź w siedzibie Projects Abroad w Wielkiej Brytanii w zakresie oceny jakości, kontroli, bezpieczeństwa oraz tzw. procedur awaryjnych. Pod okiem zarządzającego placówką dyrektora dbają o komfort i bezpieczeństwo uczestników projektu, odpowiadają na ich pytania, pomagają rozwiązywać pojawiające się problemy, załatwiają wszelkie formalności związane z pobytem i zakwaterowaniem. Pozostają do dyspozycji uczestników przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Ponadto regularnie spotykają się z uczestnikami w miejscu ich zamieszkania i lokalnym biurze Projects Abroad. Jest ono miejscem spotkań, ale też punktem kontaktowym z siedzibą firmy. 

4. Opiekun wolontariusza 

Każdemu wolontariuszowi, niezależnie od rodzaju programu, zostaje przydzielony osobisty opiekun. Jego obowiązkiem jest sprawdzenie czy wolontariusz trafił do właściwego programu i czy ma przydzielone odpowiednie zadania. W razie jakichkolwiek problemów opiekun zawsze służy uczestnikowi projektu swoją pomocą. Pozostaje do jego dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Ponadto regularnie odwiedza uczestnika w miejscu jego zakwaterowania, odpowiada na jego pytania, udziela pomocy, monitoruje pobyt. Spotkania odbywają się również w lokalnym biurze Projects Abroad.

5. Odbiór z lotniska

W dniu przyjazdu możesz liczyć na to, że z lotniska odbierze Cię pracownik lokalnego biura Projects Abroad. Osoba, która będzie czekać na Ciebie we wcześniej ustalonym miejscu przyjazdu, trzymając w ręku plakat z logo Projects Abroad oraz wypisanym Twoim imieniem i nazwiskiem odwiezie Cię do hostelu lub rodziny goszczącej, u której zostałeś zakwaterowany. W drodze powrotnej do domu również możesz liczyć na naszą pomoc w zorganizowaniu transportu z miejsca pobytu na dworzec lub lotnisko.

6. Pakiet powitalny

Na dobry początek otrzymasz od nas tzw. pakiet powitalny zawierający: koszulkę, lokalną kartę SIM oraz przewodnik ze szczegółowymi informacjami na temat lokalnego biura Projects Abroad, pozostałych wolontariuszy, historii miejsca, do którego przybyłeś, organizacji transportu publicznego, miejsc, w których można zrobić zakupy, pobliskich instytucji finansowych (np. banków) czy państwowych (urzędów) itp. W ramach szkolenia zostaniesz następnie oprowadzany przez swojego opiekuna po miejscu pobytu.

7. Ubezpieczenie 

Współpracujemy z firmą Endsleigh Insurance, specjalistą w zakresie ubezpieczeń podróżnych, która jest członkiem międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej z siedzibą w Zurichu.

Wolontariusze poniżej 66 lat 
Ubezpieczenie jest wliczone w cenę programu i obejmuje Cię podczas trwania całego wolontariatu. W przeciwieństwie do zwykłego ubezpieczenia podróżnego, to zostało specjalnie dostosowane do potrzeb naszych wolontariuszy. Ubezpieczenie obejmuje:

  • Hospitalizację w miejscu docelowym.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
  • Odpowiedzialność Cywilną
  • Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych
  • Koszty prawne
  • Zwrot poniesionych kosztów przy nagłym anulowaniu lub skróceniu pobytu 

Pobierz pełne informacje na temat Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Należy pamiętać, że schorzenia nabyte przed wyjazdem i choroby przewlekłe, muszą być nam zgłoszone i nie są objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje również podróże lotnicze, o ile mieszczą się one w ramach czasowych trwania wolontariatu. Jeśli planujesz podróżować samodzielnie, przed rozpoczęciem wolontariatu, lub już po jego zakończeniu, to polecamy Ci przedłużenie ubezpieczenia. Będzie ono działać na tych samych zasadach.

Wolontariusze powyżej 66 lat
Nasza standardowa opieka ubezpieczeniowa jest dostępna dla uczestników, którzy nie ukończyli 65 roku życia. Jeżeli masz 66 lat lub więcej, musisz ubezpieczyć się samodzielnie. Pamiętaj aby przed wyjazdem wysłać nam szczegóły swojego ubezpieczenia.
Wolontariusze mający 66 lat i więcej otrzymują od nas 1 dodatkowy dzień projektu, na każde 2 tygodnie zaplanowanego pobytu.

8. Kontrola jakości programu

Nasi pracownicy regularnie odwiedzają wolontariuszy w miejscu ich zakwaterowania, a tym samym również i rodziny ich przyjmujące. Wizytują też organizacje partnerskie oraz miejsca pracy wolontariuszy, aby sprawdzić czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy wolontariusze niczego nie potrzebują. W pierwszym tygodniu pobytu pracownicy Projects Abroad wyjątkowo pilnie monitorują sytuację nowych uczestników, aby upewnić się, że wolontariusze są zadowoleni z warunków pracy i zakwaterowania. Po upływie tygodnia kontakty stają się nieco rzadsze, ale wciąż niczym nieograniczone. Pracownicy średnio raz w tygodniu kontaktują się z uczestnikami i rodziną goszczącą. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub zgłoszeń ze strony uczestników co do warunków pracy czy miejsca zamieszkania, natychmiastowo interweniują.

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲