You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariat za granicą z dziećmi 

Start
Wolontariat za granicą z dziećmi niesie pomoc najmłodszym członkom społeczności

  • Twoje zadania: Pomoc w opiece nad dziećmi w świetlicach środowiskowych, ośrodkach dziennego pobytu, przedszkolach oraz placówkach specjalnych
  • Wymagania: Zaświadczenie o niekaralności
Informacje o projekcie

 

Wolontariaty z dziećmi za granicą

Wolontariat za granicą z dziećmi to nie jest zwykła praca, tylko prawdziwe wyzwanie. Nie każdy może je podjąć. Potrzeba czegoś więcej niż same dobre chęci, bo też bycie wolontariuszem to coś znacznie więcej, niż pomaganie innym. To: cierpliwe wysłuchiwanie ich problemów, pocieszanie w trudnych chwilach, wspieranie w wypełnianiu codziennych obowiązków, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, mobilizowanie do podejmowania nowych wyzwań, wspólne świętowanie osiągniętych sukcesów, krótko mówiąc: okazywanie bliźniemu czułości i miłości. Wcale nie trzeba być wolontariuszem, aby pomagać na co dzień ludziom, którzy nas otaczają. Wystarczy być człowiekiem dla innych. Proste, prawda? Nie trzeba też wyjeżdżać za granicę, aby przekonać się o tym, że warto pomagać. Żeby jednak się na to odważyć a także zrozumieć, jakie to ważne, a zarazem docenić to, co mamy na co dzień, warto choć na chwilę opuścić rodzinny dom i wyruszyć w świat. 

Kto może zostać wolontariuszem?

Jeśli chciałbyś pomóc w opiece nad porzuconymi, często chorymi dziećmi, poszkodowanymi przez innych ludzi i okrutny los, dobrą okazją na realizację tych zamierzeń jest odbycie zagranicznego wolontariatu w ośrodkach opieki społecznej czy świetlicach środowiskowych. Aby zostać wolontariuszem nie musisz mieć wykształcenia kierunkowego, musi jednak przedstawić nam zaświadczenie o niekaralności wydane przez Sąd. Ponadto, od kandydatów oczekujemy: entuzjazmu do pracy, determinacji, cierpliwości, odrobiny wolnego czasu i chyba najważniejszej cechy, z której wynikają wszystkie pozostałe, a mianowicie empatii. 

Charakter wolontariatu

Mówią, że podróże kształcą, uczestnictwo w projekcie Opieka nad dziećmi to prawdziwa szkoła tzw. miękkich kompetencji, przydatnych w pracy zawodowej, ale także, a może przede wszystkim, w normalnym życiu jak np. zdolność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z innymi ludźmi, odpowiedzialność za swoje czyny, pewność siebie.

W pracy w wybranym przez Ciebie ośrodku pomocowym będą Ci pomagać doświadczeni opiekunowie i pedagodzy. We wszystkich sprawach związanych tak z samą pracą jak organizacyjną stroną wolontariatu, zawsze będziesz mógł poradzić się lokalnych koordynatorów Projects Abroad.

W trakcie wolontariatu z pewnością poznasz wielu ciekawych ludzi, nie tylko wśród goszczących Cię w swoich domach rdzennych mieszkańców, ale także spośród innych wolontariuszy. Zwiedzisz też pewnie mało znane zakątki świata i poznasz zwyczaje i kulturę żyjących tam ludzi. Nie możesz jednak zapomnieć o priorytetach. Celem wolontariatu jest przyczynienie się do polepszenia jakości życia dzieci, które ze względu na uwarunkowania środowiskowe (rodzinne, polityczne, gospodarcze, kulturowe) mają niewielkie bądź znacznie ograniczone możliwości rozwoju. Nie przeceniaj wartości pieniędzy. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ mamy na życie innych ludzi. Wykonując drobny gest, poświęcając swój czas i energię na pracę w ośrodku pomocy społecznej, otrzymujemy w zamian coś dużo cenniejszego od żywej gotówki – szczery uśmiech. 

Wolontariat w przedszkolach

Pracując jako wolontariusz w przedszkolu, zaangażujesz się w życie codzienne placówki i jej pensjonariuszy: będziesz pilnował, aby dzieci były czyste, ubrane i najedzone, nauczysz je jak o siebie dbać, jak radzić sobie w różnych życiowych sytuacjach, pomożesz w odrabianiu lekcji. Jeśli posiadasz wiedzę i umiejętności z zakresu: sztuki rzemiosła, plastyki, techniki, muzyki, sportu czy innych dziedzin, które mogłyby zainteresować dzieci, będziesz mógł je ich nauczyć. W niektórych przedszkolach istnieje możliwość zaangażowania się wolontariuszy w działalność naukową.

Aby odpocząć od zajęć, w trakcie przerw będziesz miał okazję wybrać się wraz z dziećmi na spacer a raz na jakiś czas być może zorganizujesz swoim podopiecznym jakąś małą wycieczkę, która byłaby dla nich, zwykle nieoddalających się zbytnio od przedszkola, nie lada atrakcją. 

Jako pracownik domu opieki: placówki medycznej, hospicjum dla osób chorych na AIDS lub szkoły dla osób niepełnosprawnych spotkasz się z jedynymi z najbardziej poszkodowanych przez los ludzi, dlatego tak ważne jest, abyś umiał im nie tylko współczuć, ale też natchnąć do podejmowania kolejnych, wyjątkowo trudnych dla nich, z racji stanu zdrowia, ale wcale nie niemożliwych wyzwań. Weź pod uwagę także i to, że zwykle personel ośrodków pomocy społecznej jest przepracowany, wolontariusze są tam zatem tym chętniej poszukiwani. Dzięki nim pensjonariusze, poza opieką medyczną i dbałością o kondycję fizyczną, doświadczają także troski w innych, często zaniedbywanych, z braku czasu, aspektach, rozwijają swoje umiejętności społeczne, uczą się nowych rzeczy, które być może okażą się im przydatne w przyszłym, samodzielnym życiu.  

Wolontariat w dziennych centrach opieki

Wolontariat za granicą z dziećmi w Afryce

Dzienne centra opieki to, w odróżnieniu od przedszkoli i placówek medycznych – zwanych domami opieki – takie ośrodki, które integrują wokół siebie dzieci wychowujące się na ulicy. Nie wszystkie dzieci są bezdomne, niektóre mają dom i rodziców, ale nie czują się kochane i bezpieczne, nie są nieuleczalnie chore czy niepełnosprawne, lecz ich stan zdrowia, wskutek wielu rodzicielskich zaniedbań, pozostawia wiele do życzenia. Jako wolontariusz w dziennym centrum opieki będziesz mógł pomóc tym dzieciom w sposób, jaki uznasz za najbardziej stosowny i odpowiadający Twoim predyspozycjom, przygotowaniu oraz nabytym wcześniej umiejętnościom. Dzieci trzeba nakarmić, ubrać, zachęcić do nauki. Ten ostatni cel najłatwiej osiągnąć poprzez zabawę, dlatego razem z innymi pracownikami centrum przygotujesz dla swoich podopiecznych szereg aktywizujących zajęć, wśród których mogą znaleźć się np. zajęcia plastyczne, muzyczne czy taneczne, dzięki którym dzieci być może choć na chwilę zapomną o codziennych problemach, a przy tym będą miały okazję wykazać się i wreszcie zostać zauważonymi i docenionymi przez dorosłych. Z czasem nabiorą pewności siebie i przekonania o własnej wartości i tym chętniej będą sięgać po książkę, zamiast wystawiać rękę do nieznajomego w oczekiwaniu na rzuconą od niechcenia jałmużnę.

W jaki sposób monitorujemy postępy naszych podopiecznych?

Na wszystkich wolontariatach z opieki nad dziećmi, które realizujemy, używamy bezpiecznej i anonimowej bazy danych. Służy ona do monitorowania postępów rozwoju naszych podopiecznych.
Praca z taką bazą niesie ze sobą wiele korzyści. Umożliwia ona naszym pracownikom i wolontariuszom bieżące śledzenie postępów rozwoju dzieci, którymi się zajmujemy. Dzięki temu możemy dostosować program naszych wolontariatów do ich potrzeb i celów zawartych w Planach Zarządzania Wolontariatem „Opieka Nad Dziećmi”.Tak by były one jak najbardziej efektywne i niosły ze sobą długofalowe zmiany.

Co oceniają listy kontrolne?

  • znajomość języka angielskiego
  • umiejętności liczenia
  • ogólny rozwój
Powstają one w oparciu o standardy, w jakich dana grupa wiekowa powinna się rozwijać.
Dzięki temu możemy udoskonalać nasze projekty i umożliwiać naszym podopiecznym rozwój, który jest na bieżąco stymulowany.
Ponadto, umożliwia to każdemu wolontariuszowi wniesienie bezpośredniego wkładu w długofalowy rozwój naszych podopiecznych.

Sprawdź gdzie możesz wyjechać:

Ogólna opieka nad dziećmi

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲