You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariat z ochrony środowiska na Wyspach Galapagos

Start
Informacje podstawowe

Z pewnością marzyłeś kiedyś o tym, by ruszyć w ślady Karola Darwina i spędzić choć dzień na Wyspach Galapagos, oglądając na własne oczy żółwie olbrzymie w ich naturalnym środowisku. Dzięki naszemu projektowi możesz spełnić swe marzenie i spędzić pośród tych kolosów nie tylko dzień, ale nawet miesiąc, aktywnie pomagając w ich ochronie!

Na położonej o 1000 kilometrów od ekwadorskiego wybrzeża wyspie San Cristobal, należącej do osławionego archipelagu Galapagos leży miasteczko Puerto Baquerizo Moreno ściśle współpracujące z Parkiem Narodowym Wysp Galapagos.

A group of Conservation volunteers do reforestation work in Barra Honda National Park, Costa Rica

Wyspa jest domem dla wielu niewystępujących nigdzie indziej gatunków roślin i zwierząt. Prócz czynnej ochrony żyjących tu stworzeń dla ich przetrwania konieczne są też akcje mające na celu ochronę i zachowanie czystości gatunkowej ich środowiska naturalnego. Jednym z największych zagrożeń wyspiarskiego ekosystemu jest obecność obcych, przywiezionych przez człowieka gatunków roślin i zwierząt.

Do zakresu zadań wolontariuszy będzie należał szereg czynności mających na celu ochronę flory i fauny (zarówno lądowej jak i morskiej), oraz ograniczanie ekspansji gatunków napływowych i wprowadzanie na ich miejsce rodzimych osobników. Wymienić trzeba:

  • obserwację i kontrolę populacji lwa morskiego,
  • obserwację i kontrolę populacji legwana morskiego, zwłaszcza w zakresie migracji poszczególnych osobników,
  • obserwację i kontrolę populacji ptaków morskich – praca terenowa, wolontariusze nad ranem udają się na klify zamieszkałe przez kolonie licznych gatunków morskich ptaków, gdzie dokonują obserwacji i inwentaryzacji ptasich populacji oraz zabezpieczają gniazda przed potencjalnym uszczerbkiem
  • pracę w centrum rozrodu żółwi olbrzymich, polegającą głównie na wyszukiwaniu gniazd, zabezpieczaniu jaj i czyszczeniu pomieszczeń, w których mieszkają żółwie,
  • pracę w szklarniach przy pielęgnacji sadzonek lokalnych roślin,
  • usuwanie napływowych roślin z terenu wyspy i zastępowanie ich wyhodowanymi wcześniej sadzonkami zapobiegając rozprzestrzenianiu się obcych gatunków roślin, zagrażających tym endemicznym,
  • udział w szkolnych akcjach uświadamiających wagę i potrzebę ochrony tego niespotykanego nigdzie indziej środowiska,
  • sprzątanie plaż

A volunteer cleaning the pond at the tortoise breeding center in Ecuador.

Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na pełen, miesięczny wyjazd na Wyspy Galapagos możesz wybrać się też na krótszy zakres czasu. W trakcie pobytu zostaniesz zakwaterowany w specjalnym domu dzielonym z innymi wolontariuszami.

Twoja praca przy poszczególnych projektach będzie się odbywać od poniedziałku do piątku, czasem też w soboty. Pozostawia Ci to wiele czasu na poznawanie na własną rękę cudów natury, jakie oferuje Archipelag. Wraz z innymi uczestnikami projektu możesz cieszyć się słońcem górującym w południe i zachodzącym wieczorem na urokliwych plażach lub wyruszyć na wyprawę na którąś z ościennych wysp, na której żyją zupełnie inne, jedyne w swoim rodzaju zwierzęta, których nie zobaczysz nigdzie indziej!

Czysty i ciepły ocean zaprasza także amatorów nurkowania. Podczas spędzania czasu pod wodą możesz spotkać pośród licznych gatunków morskich ryb i bezkręgowców także wiele gatunków rekinów i majestatyczne żółwie morskie!

Dowiedź się więcej na temat celów, które przyświecają nam przy realizacji tego projektu: Ecuador Conservation Management Plan.

Miesięczne aktualizacje Plan zarządania projektem

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲