Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariat przy ochronie lasów deszczowych w Peru | Informacje

Start
Informacje podstawowe Dodatkowe informacje

Poniżej zapoznać możesz się dokładniej z zakresem obowiązków, jakie będą do Ciebie należeć w czasie trwania projektu z zakresu ochrony środowiska w Peru. Większość projektów realizowana jest całorocznie, ale niektóre szczegółowe odbywają się tylko w określonych porach roku lub w określonym czasie.

Badania biodywersyfikacji

Parrot on the site of the Conservation project in the Amazon Rainforest in Peru

Projects Abroad w roku 2004 otrzymał od rządu Peru 476 hektarów lasu tropikalnego, w którym urządziliśmy rezerwat dzikiej przyrody – Rezerwat Taricaya. W związku z tym corocznie składamy sprawozdanie z prac na jego terenie przez czas trwania całego roku. Zbierane dane pokazują polepszanie się warunków i przyrody na terenie lasu, udowadniając, że dzięki naszej (oraz przede wszystkim zaangażowanych wolontariuszy) pomocy las tropikalny jest zdrowy i pełen fauny, niejednokrotnie zagrożonej wyginięciem.

Dane zbierane są z obserwatoriów umieszczanych na wysokościach (nawet 42 metrów ponad gruntem!), w czasie wypraw pieszych oraz obserwacji przeprowadzanych z podwieszanych oraz maskowanych lokalizacji. Dzięki naszym obserwacjom opublikowano wiele raportów oraz prac badawczych opisujących las tropikalny w stanie zbliżonym do tego sprzed pojawienia się człowieka.

Na terenie parku pracuje kadra specjalistów z wielu dziedzin. Nasi biolodzy dotychczas odkryli 50 nowych gatunków płazów, 63 gady, 115 ssaków (w tym 53 gatunki nietoperzy!), ponad 300 gatunków motyli, 286 gatunków roślin i 445 gatunków ptaków.. To zdumiewająca ilość jak na relatywnie niewielki obszar 476 hektarów! Jest to naszym powodem do dumy, że gatunki przez nas odkryte wchodzą do leksykonów peruwiańskiej fauny i flory. W czasie pobytu wolontaryjnego pracować będziesz u boku odkrywców tych gatunków i pomagać w dalszych badaniach!

Centrum rehabilitacji zwierząt

Wypuszczanie zwierząt z powrotem do ich naturalnych środowisk to popularny ostatnio trend. Taricaya był pierwszym w Peru ośrodkiem, który praktykował wypuszczanie zwierząt żyjących wcześniej w niewoli i pomogliśmy w ustanowieniu prawa regulującego ten proces (wcześniej nieobecnego w peruwiańskim prawodawstwie). Jak do tej pory wypuściliśmy przedstawicieli 24 gatunków ssaków, 13 ptaków i 4 gatunki gadów z powrotem na wolność.

Z wyszkolonym personelem i doświadczonymi weterynarzami jesteśmy w stanie stale monitorować postępy w odzyskiwaniu zdrowia i sprawności przez naszych podopiecznych w klinice dla zwierząt. W przypadku 39 gatunków, które odwiedziły naszą lecznicę, byliśmy pierwszym ośrodkiem, który podjął się ich leczenia. Obecnie planujemy wprowadzenie planów rozmnażania w niewoli gatunków zagrożonych i repopulacji gatunków w miejscach, w których pierwotnie były wytępione.

Poprzez lecznicę możesz wejść w kontakt z wieloma fantastycznymi i niespotykanymi nigdzie indziej zwierzętami! Pomożesz w opiece nad nimi, ich karmieniu oraz w codziennej pracy lecznicy.

Modelowa farma

Volunteers on the Conservation project in Peru inspect the lank in the rainforest

W Taricayi pochylamy się także nad problemami, z którymi borykają się okoliczni farmerzy. Puerto Maldonado przeżyło boom jakieś 20 lat temu, z ludźmi przybywającymi do niego w poszukiwaniu kariery – wielu z nich to poszukiwacze złota, baronowie plantacji kauczukowca i zbieracze orzechów brazylijskich. Mało kto z nich ma jednak pojęcie o kultywowaniu ziemi, szybko doprowadzając ją do wyjałowienia. Przywrócenie jej do stanu płodności zajęło trochę czasu, a żeby nie dopuścić ponownie do podobnej historii, uruchomiliśmy projekt modelowej farmy, na której przykładzie inni mogą uczyć się, jak dbać o własną ziemię.

Koncept jest prosty – jak zarządzać ziemią tak, by doprowadzić do zyskownego obrodzenia, ale jednocześnie nie wyjałowić jej tak, by za kilka lat nie okazała się niezdatna do użytkowania i nie zniszczyła także gleby okolicznych lasów. Mieliśmy także możliwości, by wykonać serię testów i eksperymentów na zbożu, których efektami dzielimy się z okolicznymi farmerami.

W przeszłości inne organizacje próbowały przekazać swoje wartości farmerom, co skutkowało niejednokrotnie bankructwem zarządzanej poprawnie ideowo, ale nienajlepiej pragmatycznie, farmy. Rozumiejąc brak zaufania miejscowych spowodowany podobnymi praktykami, przekazujemy nasze doświadczenia z uprawą, hodowlą oraz kultywacją roślin tropikalnych w sposób, który pozwala na zaistnienie złotego środka pomiędzy zyskiem a ochroną środowiska.

Rozwijamy aktualnie naszą farmę i wprowadzamy nowe rozwiązania, z których wkrótce korzystać będzie więcej odbiorców!

Odnawianie populacji żółwi

Volunteer does research on the lank on the Conservation project in Peru

Żółw bokoszyjny (Podocnemsis unifilis) przez wiele dekad cierpiał z powodu popytu na jaja, których wartość rynkowa jest dość znaczna. Wiele obszarów i rodzin zbudowało swoje bogactwo lub zwyczajnie utrzymuje się na co dzień z handlu jajami żółwia. Problem ten jest dość żywotny także w okolicy Puerto Maldonado.

W Taricayi, za zgodą rządu, otrzymaliśmy pozwolenie na monitorowanie wyspy leżąćej pośrodku Madre de Dios, na której żółwie składają jaja w porze lęgowej. Zbieramy te jaja na przełomie lipca i sierpnia i przenosimy je na sztucznie stworzoną plażę na terenie rezerwatu. Tu oczekujemy na wyklucie się jaj na przełomie listopada i grudnia. Każdy wykluty osobnik otrzymuje numer identyfikacyjny, dzięki czemu później złapane do celów badawczych żółwie mogą być skojarzone z naszym rezerwatem. Do dnia dzisiejszego wypuściliśmy ponad 6000 żółwi z powrotem do systemu rzecznego, a w 2010 uwieczniliśmy na fotografii żółwia z oznakowaniem wskazującym na jego wypuszczenie w 2005 roku.

Konserwacja ścieżek

Gap Year volunteer and staff work in the Amazon Rainforest in Peru

Dzięki pomocy ponad 1300 wolontariuszy, którzy odwiedzili nas od 2001 roku, ustanowiliśmy ponad 50 kilometrów ścieżek na terenie parku narodowego, które dodatkowo obsługiwane są przez system GPS. Dzięki temu nasze dalsze badania zostały znacząco ułatwione – mogliśmy łatwo ustalić trasy i miejsca, w których dokonywaliśmy odkryć. Istnienie ścieżek ułatwia także patrolowanie terenu parku w ochronie przed kłusownikami. W ostatnich latach ilość osób nielegalnie przekraczających granice lasu gwałtownie się zmniejszyła, ale nie możemy oczywiście spoczywać na laurach.

Taka ilość ścieżek wymaga jednak stałej konserwacji, zwłaszcza w środowisku tropikalnym, gdzie burze łatwo zwalają na nie drzewa, a obfite deszcze łatwo je wypłukują i podtapiają.

Dom motyli

Dom motyli to stosunkowo nowa inicjatywa na obszarze Parku Narodowego. Jej długoterminowym celem jest zbadanie, rozmnożenie i repopulacja kilku zagrożonych wyginięciem gatunków motyla. Są one także wykorzystywane komercyjnie przez Park Narodowy i okolicznych mieszkańców.

Miesięczne aktualizacje Dane & Raporty

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲