You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariat przy ochronie afrykańskiego buszu w RPA/Botswanie | Informacje

Start
Informacje podstawowe Dodatkowe informacje

Poniżej zapoznać możesz się dokładniej z zakresem obowiązków, jakie będą do Ciebie należeć w czasie trwania projektu z zakresu ochrony środowiska w parku narodowym Wild at Tuli na pograniczu z Botswaną.

Na czas trwania wolontariatu staniesz się częścią grupy zkonsolidowanej wokół jednego celu – ochrony obszaru afrykańskiej sawanny o obszarze ponad 10000 hektarów, będącego ostoją dla licznych gatunków zagrożonych zwierząt i roślin. Od milionów lat niezmienna, afrykańska sawanna przetrwała do naszych czasów. Teraz od nas zależy to, czy przetrwa trudny czas i czy nasi potomkowie będą mogli oglądać ją taką, jaką my jesteśmy w stanie.

W czasie trwania projektu możesz wykonywać między innymi:

Ewidencjonowanie dzikiej fauny

Volunteers on the Conservation & Environment project in South Africa construct a tent for wildlife observations

Projects Abroad pomaga w programie stworzenia ewidencji dzikich ptaków w Rezerwacie Tuli, posługując się do tego celu siecią obserwatoriów i punktów badawczych. Dysponując solidną bazą danych jesteśmy w stanie badać ich zachowania (zwłaszcza cykle migracyjne i szlaki, którymi wędrują ptaki), liczebność oraz gęstość występowania.

Regularnie odbywające się objazdowe ewidencje większych zwierząt pozwalają na zbieranie informacji o ssakach zamieszkujących obszar rezerwatu. Związki pomiędzy drapieżnikami i ich ofiarami są podstawą funkcjonowania ekosystemu sawanny, a badania takie pozwalają na sprawdzenie, jakie relacje zachodzą pomiędzy ich liczebnością. Zapisujemy lokację, w których wypatrzyliśmy interesujące nas osobniki przy pomocy systemu GPS, wykonujemy fotografie oraz stale monitorujemy odwiedzane obszary. Dzięki temu jesteśmy w stanie kontrolować stan populacji gatunków na terenie Parku Narodowego Tuli.

Usuwanie ogrodzeń

Na terenie parku wciąż znajduje się wiele ogrodzeń pozostałych po fermach dawniej znajdujących się na jego obszarze. Mogą one stanowić zagrożenie dla zwierząt i powodować u nich obrażenia. Kłusownicy używają także starych drutów kolczastych wchodzących w skład ogrodzeń, by budować pułapki na zwierzęta. Pozostałości ogrodzeń stanowią także przeszkodę w trasach większych zwierząt, takich jak słonie.

Sporządzanie map rezerwatu przy pomocy urządzeń GPS

Do tej pory sporządziliśmy dokładne mapy obszarów, na których działamy, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej badać populacje zwierząt żyjącą na ich obszarze. Wciąż jednak jeszcze można udoskonalić nasze pomiary.

Uzupełnienie map o siatkę dróg pozwoli na lepsze sporządzanie raportów o stanie przyrody.

Uporządkowywanie dróg

Dzięki utrzymywaniu dróg w porządku jesteśmy w stanie sprawniej podróżować i zwiększać zasięg każdej z wypraw. Dzięki temu możemy rozszerzyć nasze badania na inne grupy zwierząt, roślin i zbierać więcej danych. Wytyczanie i budowa nowych dróg pozwala na lepsze badanie dzikiej przyrody w rezerwacie.

Budowa studni

Projects Abroad Conservation volunteers remove a fence that is threatening wildlife in Botswana, Southern Africa.

Zmiany klimatu pomiędzy porami roku w Afryce są zaskakująco gwałtowne. W porze suchej, która Mo że trwać nawet 9 miesięcy, zwierzęta często przez długi czas pozbawione są dostępu do zasobów wodnych. Wykorzystują to drapieżniki, czatując wokół utrzymujących się wodopojów. Wykopywanie studni pozwala na zwiększenie dostępności do wody dla wszystkich zwierząt i rozładowanie natężenia występowania drapieżników wokół każdej z lokalizacji. Wodopoje to także doskonałe miejsce na monitorowanie stanu liczebności i zachowań zwierząt. Zarządzanie zasobami wodnymi pozwala także na restrukturyzację obszaru parku – dzięki tworzeniu nowych i zasypywaniu starych studni można przerzucać ciężar utrzymania fauny przez lokalną florę i pozwolić na jej odbudowanie się.

Kontrola erozji gleby

Na niezagospodarowanych obszarach sawanny deszcze wypłukują cenne minerały z gleby. Poprzez budowanie kanałów odpływowych, budowanie podmurowań i sadzenie roślin spajających glebę możemy powstrzymać nadmierne wypłukiwanie gleby w okresie pór deszczowych, co zwiększa szanse przeżywalności lokalnej flory.

Usuwanie obcych roślin

Volunteers at African Bushveld Conservation project in Botswana

Działalność człowieka na obszarze obecnego Parku Narodowego doprowadziła do pojawienia się obcych dla środowiska gatunków roślin, które wypierają miejscowe, rdzenne gatunki. Ekosystem nie nadąża czasem za zmianami, które kreuje przyrost nowych roślin na danym obszarze, co odbija się także na żyjących lokalnie zwierzętach, dlatego tak ważne jest usunięcie roślinnych intruzów tak szybko, jak zostaną znalezione.

Warsztaty

Wolontariusze biorą udział w regularnie odbywających się warsztatach, dzięki którym nauczysz się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy o środowisku, które przez pewien czas będzie Twoim domem. Wśród tematów znajdziesz takie, jak herpetologia, astronomia, botanika, sposoby zarządzania parkiem naturalnym i wiele innych.

Miesięczne aktualizacje Plan zarządzania projektem, Dane & Raporty

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲