You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariaty zagraniczne z zakresu Ochrony środowiska

Start
A volunteer conducts an underwater survey at an international Conservation project.
 • Twoje zadania: Praca na rzecz ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Uczestnictwo w badaniach i zbieraniu danych, zalesianiu, edukacji społeczności lokalnej.
 • Wymagania: W programie może wziąć udział każdy, bez względu na posiadane umiejętności i wykształcenie
Informacje o projekcie

Mimo olbrzymiego postępu technologicznego rozwój gospodarczy wielu krajów świata nadal odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Jego ochrona przed niepożądanymi skutkami działalności człowieka staje się jednak współcześnie, pod presją międzynarodowej opinii publicznej, jednym z priorytetów polityki prowadzonej przez rządy państw i międzynarodowe koncerny przemysłowe. Całkowite zniknięcie z ekosystemów rzadkich okazów roślin i zwierząt może, w niedługiej przyszłości, doprowadzić do katastrofy ekologicznej na niespotykaną dotąd skalę. Aby temu zapobiec nie wystarczą jednak decyzje na poziomie instytucjonalnym. Potrzeba osób, które gotowe są wyruszyć w świat i podjąć działania mające na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Charakter wolontariatu

Aby wziąć udział w wolontariacie w dziedzinie ochrony środowiska, nie musisz posiadać statusu ucznia czy studenta, żadnych specjalnych kwalifikacji czy kierunkowego wykształcenia, ani też wcześniejszego doświadczenia – nabierzesz go w pracy w jednym z wybranych przez Ciebie miejsc odbywania wolontariatu, którymi mogą być:

 • Parki Narodowe,
 • prywatne rezerwaty przyrody,
 • instytucje rządowe i samorządowe działające w obszarze ochrony środowiska,
 • pozarządowe stowarzyszenia i organizacje ekologiczne,
 • instytuty badawcze zajmujące się ochroną środowiska.

Oferta wolontariatu jest dostępna przez cały rok, możesz zatem zdecydować się na wyjazd w dowolnym, pasującym Ci momencie, w trakcie przerwy międzysemestralnej, wakacji bądź urlopu. Od Ciebie także zależy, na jak długo wyjedziesz.

Jeżeli jesteś studentem takich kierunków studiów jak: biologia, ekologia czy ochrona środowiskai chciałbyś, aby wolontariat został uznany na Twojej uczelni za odbytą praktykę lub staż, wystarczy, że zgłosisz nam to przed wyjazdem a nasze miejscowe organizacje partnerskie zadbają o to, abyś po zakończeniu swojej pracy otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający Twoje uczestnictwo w projekcie.

Wolontariusze pomagają m.in. w:

 • zbieraniu danych i przeprowadzaniu badań na temat występujących na danym obszarze gatunków zwierząt: ptaków, ssaków, gadów, płazów, motyli,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,
 • promocji rolnictwa ekologicznego,
 • zajęciach praktycznych i rzemieślniczych polegających na: sadzeniu drzew, budowie obserwatoriów, zabezpieczaniu jaskiń, utrzymywaniu dróg, oczyszczaniu plaż, opiece nad zwierzętami w niewoli, tworzeniu tablic informacyjnych w różnych językach.

Zakwaterowanie w czasie trwania wolontariatu

Jako że nasze projekty z zakresu Ochrony środowiska odbywają się zwykle na oddalonych od miast obszarach chronionych – w Parkach Narodowych czy prywatnych rezerwatach przyrody – zamiast w hostelu czy u miejscowej rodziny wolontariusze mieszkają w pensjonatach lub stacjach badawczych, jeśli takowe znajdują się na danym terenie albo w namiotach. Niezwykłe widoki roztaczające się wokoło rekompensują uczestnikom projektu skromne warunki bytowe, do których muszą przywyknąć w czasie trwania wolontariatu.

Osobom, którym trudno oderwać się od cywilizacji, polecamy nasze projekty w Indiach i Tajlandii, ponieważ pracuje się tam na obszarach położonych blisko centrów miast. Pozostałych zainteresowanych, którzy nie odczuwają tak wielkiej potrzeby korzystania z dobrodziejstw cywilizacji, ale choć raz na jakiś czas chcą móc skontaktować się ze światem zewnętrznym, ucieszy pewnie fakt, że co weekend organizowane są wycieczki do miasta. Wolontariusze mogą wówczas zrobić większe zakupy, skorzystać z telefonu czy Internetu albo innych udogodnień, o które trudno w sercu amazońskiej dżungli czy na afrykańskiej sawannie.

Some of Projects Abroad's conservation partners:


Partners of the Projects Abroad Conservation projects

Sprawdź gdzie możesz wyjechać:

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲