You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Plan Zarządzania Wolontariatem Medycznym i Opieki Zdrowotnej

W Projects Abroad nasi pracownicy, wolontariusze i partnerzy nieustannie pracują nad rozwojem naszych projektów z dziedziny medycyny i opieki zdrowotnej w rozwijających się krajach z całego świata.

Aby w tym sobie pomóc stworzyliśmy Plan Zarządzania Projektem Medycyny i Opieki Zdrowotnej. Ma to na celu zapewnienie sprawnej realizacji aktualnych przedsięwzięć i skuteczne planowanie nowych długofalowych zadań

Corocznie przeprowadzamy ocenę naszych działań, która umożliwia nam znalezienie konkretnych obszarów potrzeb. Po zakończeniu procesu oceniania, możemy zacząć realizować swoje nowe założenia

W czym pomagają Plany Zarządzania Medycyny i Opieki Zdrowotnej?

  • Definiują jasny cel naszych wolontariatów
  • Dokumentują naszą misję i cele w sposób czytelny dla wszystkich zaangażowanych w ich realizacje.
  • Pomagają łączyć codzienne zadania naszych wolontariuszy w jedną, większą i spójną całość
  • Pozwalają nam skoncentrować się na najważniejszych potrzebach lokalnych społeczności
  • Umożliwiają upewnienie się czy praca naszych wolontariuszy jest spójna i trwała
  • Pomagają w monitorowaniu i ocenie naszego wpływu na lokalne społeczności.

Misja i cele Planów Zarządzania Medycyny i Opieki Zdrowotnej

Tabela przedstawiająca Plan Zarządzania Projektem Medycyny i Opieki Zdrowotnej

NASZA MISJA

Misją Projects Abroad jest zachęcanie młodych ludzi do niesienia pomocy w krajach rozwijających się. Mamy nadzieję, że odbywanie wolontariatów z czasem stanie się normą, ponieważ na udział w nich decyduje się coraz większa liczba ochotników. Staramy się tworzyć międzynarodową wspólnotę, którą łączy pasją do niesienia pomocy, uczenia się, rozumienia, nauczania, inspirowania i inspiracji.

MISJA PROGRAMU

Naszą misją jest umożliwienie wymiany wiedzy medycznej i lepsze zrozumienie globalnych praktyk zdrowotnych. W wielu krajach, w których pracujemy, zapewniamy podstawowe wsparcie medyczne i zwiększamy świadomość lokalnych społeczności w kwestiach chorób i poważnych problemów zdrowotnych. Daje im to możliwość na poprawę jakość życia i uświadamia o tym jak zapobiegać i leczyć.

CELE

1. Zachęcanie do zrozumienia praktyk medycznych i promowania wymiany wiedzy medycznej.
2. Poprawa jakości opieki zdrowotnej, która jest świadczona naszym pacjentom.
3. Zwiększenie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej dla grup znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej.
4. Poprawa standardów higienicznych.
5. Zmniejszenie liczby przypadków zachorowań na malarię, HIV / AIDS, gruźlicę lub gorączkę dengi (jeśli choroba występuje w danym kraju).
6. Poprawa jakości specjalistycznej lub alternatywnej opieki zdrowotnej dla pacjentów.
7. Uświadamianie odnośnie chorób niezakaźnych (takich jak cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi).

Działania

Codzienne i tygodniowe zadania i działania wykonywane przez wolontariuszy projektu za granicą.

Back to top ▲