Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Na czym to polega?
Grupowy wolontariat dla młodzieży

Differences between High School Specials and Standard Projects

Wolontariaty za granicą dla młodzieży w wieku 15–18 lat to grupowe wyjazdy do krajów rozwijających się celem niesienia pomocy lokalnym mieszkańcom. Uczestniczący w projekcie wolontariusze realizują swoje marzenia o podróżowaniu i zdobywaniu nowych doświadczeń, a także nawiązywaniu międzynarodowych znajomości. Weryfikują też plany na przyszłość związane z wyborem kierunku studiów, a aplikując na uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym. Uczniom szkół z maturą zagraniczną wolontariat pozwoli zaliczyć zajęcia Creativity Action Service.

Każdego roku, tysiące nastoletnich wolontariuszy aktywnie przyczynia się do zmian na całym świecie. Podczas swojego pobytu za granicą pomagają osiągnąć długofalowe cele i mają długotrwały, pozytywny wpływ na społeczności, wśród których pracują. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj nasz Raport Grupowych Wolontariatów Dla Młodzieży

Korzyści

Udział w zagranicznym wolontariacie niesie wiele korzyści. Pomagając mieszkańcom krajów rozwijających się, wspomagasz proces podnoszenia poziomu życia w najbiedniejszych rejonach świata. Z perspektywy Europejczyka to często bardzo egzotyczne miejsca, dlatego podróż tam może okazać się spełnieniem Twoich marzeń. Kontakt z miejscowymi i wolontariuszami z innych krajów pozwoli Ci rozwinąć zdolności językowe i zdobyć wiele nowych, międzynarodowych znajomości, które być może przerodzą się w przyjaźnie. Wolontariat to wreszcie cenne doświadczenie w Twoim CV. Uczniom szkół z maturą zagraniczną pozwoli zaliczyć zajęcia Creativity Action Service, wybierającym się na studia, szczególnie za granicę, do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych zyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym.

Bezpieczeństwo & zakwaterowanie

Wolontariusze nigdy nie będą sami. Są pod stałą opieką naszych pracowników oraz pod opieką merytoryczną pracowników organizacji, w których przyjdzie im pracować. W godzinach roboczych, wolontariusze zakasują rękawy i u boku swoich opiekunów działają w zakresie wyznaczonym przez tematykę wolontariatu. Popołudniami i w czasie weekendu, uczestnicy projektu zwiedzają i poznają lokalną kulturę. 
Wszyscy nasi wolontariusze są objęci pełnym ubezpieczeniem medycznym i ubezpieczeniem podróży. Jeśli wolontariusz zachoruje, nasz lokalny personel wezwie lekarza lub pomoże dotrzeć choremu do szpitala, gdzie zostanie mu zapewniona kompleksowa opieka medyczna. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak zachowywać się w przypadku choroby zostaną udzielone każdemu uczestnikowi w trakcie specjalnego szkolenia, jakie odbędziesz tuż po przyjeździe na miejsce pobytu.

Wolontariusze zostają zakwaterowani zwykle u lokalnych rodzin goszczących, dzięki czemu mają okazję poznać kulturę danego kraju od środka. W Większości przypadków wolontariusze mają co najmniej jednego współlokatora tej samej płci i w przybliżonym wieku. To wyjątkowa lekcja otwartości na innych, a także szansa na rozwijanie swoich umiejętności językowych poprzez konwersacje z gospodarzami i mieszkańcami odwiedzanego kraju. 

Uczestnicy

Uczestnicy to osoby w tym samym wieku, przyjeżdżający z rożnych krajów na całym świecie. Dzięki ustalonym datom rozpoczęcia i końca projektu, wszyscy przybędziecie i opuścicie lokalizację jego odbywania się w podobnym czasie. Jeśli chciałbyś przedłużyć swój pobyt, istnieje szansa przedłużenia go o tydzień lub dłużej, biorąc udział w innym, standardowym projekcie w danej lokalizacji. Będziesz miał w czasie jego trwania większą swobodę spędzania wolnego czasu niż w projekcie dla młodzieży. 

Powszechnym zjawiskiem jest pochodzenie wolontariuszy w piętnastoosobowej grupie przynajmniej z pięciu krajów z całego świata. Wspólna praca szybko pozwoli Wam się poznać i zawiązać znajomości, które nawet mimo krótkiego czasu pozwolą na poznanie kultur, z których pochodzą Twoi nowi koledzy. Wiele wspólnych wyjazdów na wolontariat kończyło się długimi i podtrzymywanymi przyjaźniami także po ich zakończeniu!

Podróż lotnicza tam i z powrotem

Uczestnicy sami dostają się do kraju realizacji wolontariatu. Jeżeli jednak na ten sam wolontariat wybiera się inny uczestnik z Polski to lecą razem. Na miejscu, nasz pracownik odbiera Cię z lotniska i zawozi do centrali Projects Abroad, gdzie odbędziesz niezbędne szkolenia, oraz do miejsca, gdzie będziesz pracował.

Przez wzgląd na to, koszta transportu lotniczego nie są zawarte w kosztorysie projektu. Jednakże, nasz zespół koordynacji transportu skontaktuje się z Tobą z sugestią najoptymalniejszego połączenia i możliwością jego zorganizowania przez Projects Abroad za Twoją zgodą.

Wpływ wolontariuszy na społeczność lokalną

Każdego roku tysiące wolontariuszy bierze udział w naszych wolontariatach młodzieżowych . Podczas pobytu za granicą pozostawiają długotrwały pozytywny wpływ na społeczności, w których pracują. Przeczytaj nasz raport o Efektach Wolontariatów Młodzieżowych, aby dowiedzieć się więcej o ich osiągnięciach.

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲