You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariat w szkole na Jamajce

Start
Ogólne projekty nauczycielskie

Według danych UNICEF jakość kształcenia na Jamajce nie zawsze jest na dobrym poziomie. W wielu przypadkach nauczyciele są słabo wyszkoleni, mają zbyt wiele zajęć, i brak jest środków w placówkach dydaktycznych. Mimo że oficjalnym językiem jest angielski, wiele dzieci dorasta mówiąc po kreolsku, język pochodzący z języka angielskiego. Jako wolontariusz Projects Abroad możesz pomóc poprzez nauczanie języka angielskiego.

Jest niezwykle ważne dla dzieci aby opanowały ten język, aby dostać pracę w firmie lub w branży turystycznej, w przyszłości. W większości przypadków, możesz zacząć obok miejscowych nauczycieli, ale w zależności od doświadczenia można też prowadzić zajęcia indywidualnie. Oprócz angielskiego, można również nauczać języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i innych przedmiotów lub brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak sztuka, sport, teatr. Możesz również przyczynić się do zwiększenia świadomości kulturowej, która jest jednym z głównych celów rządu obecnej kampanii na rzecz edukacji

Wolontariusze mogą również uczestniczyć w programie podnoszenia umiejętności i zwalczania analfabetyzmu dla dorosłych udzielając lekcji indywidualnych lub w grupach nie większych niż 10-15 osób. W tym przypadku, ochotnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Volunteer tutors a students one-on-one in a classroom in Jamaica

Jeśli masz wiedzę z języka migowego, masz okazję nauczyć w ośrodku dla dzieci głuchych w wieku 4-20 lat. W centrum można wykorzystać swoją wiedzę języka migowego jako nauczyciel w takich dziedzinach jak matematyka, angielski czy sport.

Na Jamajce proponujemy tez program z muzyki. Edukacja muzyczna jest ważna dla rozwoju wrażliwość artystycznej, kreatywności i dobrego słuchu. Dzieci i młodzież chętnie uczą się czytać nuty, komponować i grać na instrumentach. Projekt obejmuje dzieci od 6 do 18 lat i odbywa się głównie w godzinach popołudniowych. Jest to ciekawa szansa poznania i wymiany tradycyjnej jamajskiej muzyki i rytmów zagranicznych. Nie trzeba być ekspertem z dziedziny muzyki, ważny jest entuzjazm i kreatywność!

Dowiedź się więcej na temat celów, które przyświecają nam przy realizacji tego projektu: Jamaica Teaching Management Plan.

Wychowanie fizyczne Nauczanie informatyki Management Plan

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲