Feedback
You seem interested in our projects! Care to tell us more?
I'd be happy to! Not right now, thanks.

You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Edukacja na Jamajce

Start
Ogólne projekty nauczycielskie

Według danych UNICEF jakość kształcenia na Jamajce nie zawsze jest na dobrym poziomie. W wielu przypadkach nauczyciele są słabo wyszkoleni, mają zbyt wiele zajęć, i brak jest środków w placówkach dydaktycznych. Mimo że oficjalnym językiem jest angielski, wiele dzieci dorasta mówiąc po kreolsku, język pochodzący z języka angielskiego. Jako wolontariusz Projects Abroad możesz pomóc poprzez nauczanie języka angielskiego.

Jest niezwykle ważne dla dzieci aby opanowały ten język, aby dostać pracę w firmie lub w branży turystycznej, w przyszłości. W większości przypadków, możesz zacząć obok miejscowych nauczycieli, ale w zależności od doświadczenia można też prowadzić zajęcia indywidualnie. Oprócz angielskiego, można również nauczać języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i innych przedmiotów lub brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak sztuka, sport, teatr. Możesz również przyczynić się do zwiększenia świadomości kulturowej, która jest jednym z głównych celów rządu obecnej kampanii na rzecz edukacji

Wolontariusze mogą również uczestniczyć w programie podnoszenia umiejętności i zwalczania analfabetyzmu dla dorosłych udzielając lekcji indywidualnych lub w grupach nie większych niż 10-15 osób. W tym przypadku, ochotnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Volunteer tutors a students one-on-one in a classroom in Jamaica

Jeśli masz wiedzę z języka migowego, masz okazję nauczyć w ośrodku dla dzieci głuchych w wieku 4-20 lat. W centrum można wykorzystać swoją wiedzę języka migowego jako nauczyciel w takich dziedzinach jak matematyka, angielski czy sport.

Na Jamajce proponujemy tez program z muzyki. Edukacja muzyczna jest ważna dla rozwoju wrażliwość artystycznej, kreatywności i dobrego słuchu. Dzieci i młodzież chętnie uczą się czytać nuty, komponować i grać na instrumentach. Projekt obejmuje dzieci od 6 do 18 lat i odbywa się głównie w godzinach popołudniowych. Jest to ciekawa szansa poznania i wymiany tradycyjnej jamajskiej muzyki i rytmów zagranicznych. Nie trzeba być ekspertem z dziedziny muzyki, ważny jest entuzjazm i kreatywność!

Dowiedź się więcej na temat celów, które przyświecają nam przy realizacji tego projektu: Jamaica Teaching Management Plan.

Wychowanie fizyczne Nauczanie informatyki Management Plan

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲