You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariat w szkole na Filipinach

Start
Ogólne projekty nauczycielskie

Volunteer teaches a song to a class of children at a school in the Philippines

Projekty edukacyjne na Filipinach realizujemy w mieście Cebu we współpracy z lokalnymi szkołami podstawowymi i średnimi. Będziesz pracować pod opieką profesjonalnego dydaktyka, wcielisz się w rolę nauczyciela języka angielskiego. Musisz zatem znać ten język w stopniu zaawansowanym, jednak na potwierdzenie tego faktu nie wymagamy okazywania jakichkolwiek certyfikatów.

W 2017 r. Rząd wdrożył nowy system edukacyjny o nazwie K-12. W ramach tego systemu edukacja na Filipinach jest obowiązkowa do 18 roku życia. Po ukończeniu czterech lat high school - odpowiednika naszej szkoły podstawowej, uczniowie na Filipinach muszą uczęszczać kolejne dwa lata do szkoły średniej, zanim zdecydują się na wyższe wykształcenie.

W zależności od posiadanych umiejętności językowych, jako wolontariusz możesz pracować z dziećmi w szkołach podstawowych lub średnich, które są tam bardzo dobrze wyposażone we wszelkie pomoce naukowe.

Najbardziej poszukiwaną przez nas cechą, którą powinieneś być obdarzony, jest kreatywność. Ciekawe zajęcia skupiają bowiem uwagę uczniów znacznie bardziej niż nudne wykłady, są dla nich przez to także dużo bardziej wartościowe.

Dowiedź się więcej na temat celów, które przyświecają nam przy realizacji tego projektu: Plan zarządzania projektem.

Wychowanie fizyczne Plan zarządzania projektem

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲