You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariaty zagraniczne z zakresu
Archeologii

Start
Stone structure on an Archaeology project overseas with Projects Abroad
  • Twoje zadania: Pomoc profesjonalnym archeologom podczas prac wykopaliskowych i nie tylko. Przyczyń się do ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego
  • Wymagania: W programie może wziąć udział każdy, bez względu na posiadane umiejętności i wykształcenie
Informacje o projekcie

Odkrywanie kart historii poprzez badanie pozostałości kultury materialnej naszych przodków to jedno z większych wyzwań współczesnego świata. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, nowoczesnym metodom i narzędziom badawczym jesteśmy w stanie coraz więcej powiedzieć o przeszłości ludzkiego rodu i kolejach jego losu. Jeśli masz w sobie żyłkę poszukiwacza przygód, lubisz poznawać tajemnice starożytnych kultur i zaginionych cywilizacji to za sprawą zagranicznego programu archeologicznego możesz spełnić swoje marzenia. 

Charakter wolontariatu

Volunteers on an Archaeology Project inspect an artifact found in their dig overseas

Programy z dziedziny archeologii odbywają się w górzystym Peru – ojczyźnie Inków oraz słynnej rumuńskiej Transylwanii, w pobliżu zamku Vlada Palownika, znanego bliżej jako hrabia Dracula, gdzie prowadzi się badania cywilizacji romańskiej z okresu neolitu i średniowiecza. Oba kraje mają dość ograniczone zasoby finansowe przeznaczone na projekty kulturowe, dlatego miejscowym tak potrzebne jest wsparcie wolontariuszy, którzy pomogą im w:

  • wykopaliskach,
  • oczyszczaniu wydobytych szczątków ludzkich i wyrobów ceramicznych,
  • katalogowaniu wydobytych obiektów,
  • odbudowie i renowacji zabytków kultury materialnej,
  • pracach organizacyjno-ekspozycyjnych w lokalnych ośrodkach ochrony zabytków kultury: w Rumunii jest nim Muzeum Historii, w Peru Narodowy Instytut Kultury.

Kto może zostać wolontariuszem?

Programy w Peru i Rumunii dostępne są dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia. Nie wymagamy od Ciebie wcześniejszego doświadczenia w zawodzie. Możesz wziąć udział w projekcie, aby właśnie je zdobyć, podobnie jeśli jesteś studentem archeologii, historii bądź historii sztuki i chciałbyś odbyć obowiązkowe na Twojej uczelni praktyki zawodowe. Staż czy wolontariat archeologiczny może być za nie uznany, jeśli tylko zgłosisz nam taką chęć przed wyjazdem. Po zakończeniu pracy otrzymasz od nas stosowny certyfikat potwierdzający Twoje uczestnictwo w projekcie. Jeśli pracujesz już w zawodzie wyjazd na zagraniczne wykopaliska może być dla Ciebie szansą na poszerzenie wiedzy, podniesienie umiejętności i porównanie metod pracy, jakie stosują zagraniczni archeolodzy z Twoimi.

Prace wykopaliskowe trwają tak w Peru jak w rumuńskiej części Karpat przez cały rok, masz zatem możliwość wyboru dogodnego dla Ciebie terminu a także, co szczególnie ważne, długości trwania wyjazdu. 

Zakwaterowanie

Nasi wolontariusze mieszkają razem z miejscowymi w obozach usytuowanych w pobliżu stanowisk archeologicznych. Program jest więc okazją do poznania wielu nowych ludzi i sprawdzenia samego siebie. Życie w trudnych warunkach, jakże odmiennych od tych panujących w domu, to prawdziwa szkoła przetrwania. Dla poszukiwacza przygód to jednak nic innego jak kolejne wyzwanie, z którym przyszło mu się mierzyć i któremu zamierza sprostać.

Sprawdź gdzie możesz wyjechać:

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲