Pracuj z Projects Abroad

Projects Abroad zatrudnia około 600 osób na całym świecie, zarówno w naszych destynacjach w krajach rozwijających się, jak i w naszych biurach rekrutacyjnych w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Wierzymy, że tym, co wyróżnia naszą organizację, jest nasz szczególny wysiłek w zakresie zatrudniania, szkolenia i rozwijania naszych pracowników. 

Jesteśmy dumni, że możemy rekrutować najlepszych możliwych pracowników, którzy prowadzą najlepsze programy wolontariatów i staży. Cały czas poszukujemy nowych ludzi, którzy dołączą do nas i odkryją, do czego są zdolni. 

Kładziemy ogromny nacisk na dobrostan naszych wolontariuszy i stażystów podczas czasu spędzonego z nami za granicą. Nasz globalny zespół z oddaniem zapewnia naszym wolontariuszom doświadczenie ich życia. 

Jeśli chcesz do nas dołączyć jako pracownik, zobacz nasze aktualne ogłoszenia o pracy.

Nasze akredytacje