You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Co jest zawarte w opłacie?

 Opłata obejmuje:

Wolontariuszka z podopieczną pozuje do zdjęcia

 • Wsparcie finansowe dla organizacji, w której będziemy pracować – indywidualny wkład i praca każdego z naszych wolontariuszy przyczynia się do realizacji długofalowych celów, które definiujemy w naszej Global Impact Database. Dzięki tej pomocy jesteśmy w stanie nieść znaczące zmiany, które są widoczne i realnie przyczyniają się do poprawy jakości życia w miejscu, w którym przyjdzie nam pomagać.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Wsparcie przed wyjazdem (pomoc w zorganizowaniu lotu, wizy i niezbędnych pozwoleń)
 • Opiekuna projektu - każdemu uczestnikowi, niezależnie od rodzaju projektu, zostanie przydzielony opiekun. Jego obowiązkiem jest sprawdzenie czy uczestnik jest umieszczony w odpowiadającym mu programie i czy ma przydzielone odpowiednie zadania. Będzie on również pierwszym punktem kontaktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów. Kontakt z opiekunem projektu możliwy jest 24 godziny na dobę.
 • Transfery z i na lotnisko 
 • Szkolenie kulturowe w kraju realizacji projektu
 • Ubezpieczenie osobiste
 • Ubezpieczenie programu – w razie choroby kandydata ubezpieczyciel zwraca całość poniesionych opłat wraz z kosztami lotów (Koszty lotów do 2000  £). Ubezpieczenie zwróci te kwoty także, jeżeli wyjazd nie będzie mógł się odbyć z powodu wystąpienia w miejscu docelowym klęski żywiołowej.
 • Koszty leczenia w miejscowym prywatnym szpitalu


Gwarantujemy zatem pełne Bezpieczeństwo oraz fakt, że wolontariat odbędzie się tam gdzie zostało to ustalone przed wyjazdem. Samemu wybiera się termin wyjazdu i długość pobytu.

Opłata nie obejmuje:

 • Kosztów biletu lotniczego
 • Koszów ewentualnych szczepień
 • Ewentualnych kosztów uzyskania wizy
 • Wydatków osobistych (tak zwane kieszonkowe)

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲