You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Lista opłat

Opłatę można uiścić w ratach

Opłata za każdy projekt obejmuje:

 • Wsparcie finansowe dla organizacji, w której będziesz pracować. Indywidualny wkład i praca każdego z naszych wolontariuszy przyczynia się do realizacji długofalowych celów, które definiujemy w naszej Global Impact Database.
 • Zakwaterowanie & wyżywienie (3 razy dziennie)
 • Transport z i na lotnisko w kraju realizacji projektu
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Szkolenie kulturowe w kraju realizacji projektu
 • 24 godzinne opiekę naszego lokalnego personelu w kraju realizacji projektu
 • Pomoc w nagłych wypadkach naszego międzynarodowego zespołu reagowania kryzysowego
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas pracy wolontaryjnej
 • Pomoc opiekuna merytorycznego w instytucji, w której realizowany jest wolontariat
 • Spotkania i imprezy organizowane dla wolontariuszy przez nasz lokalny zespół
 • Certyfikat udziału
 • W przypadku Wolontariatów Grupowych opłata obejmuje także weekendowe wycieczki
 • W przypadku Wolontariatów z Ochrony Środowiska Naturalnego związanych z nurkowaniem opłata obejmuje kurs nurkowy w systemie PADI o wartości 500 USD.

Opłata obejmuje także kompleksową pomoc w przygotowaniu do wyjazdu, w tym:

 • Pomoc w uzyskaniu wizy
 • Pomoc w wyborze i kupnie biletu lotniczego
 • Pomoc Doradcy ds. Wyjazdu na każdym etapie przygotowań
 • Spersonalizowaną strona internetowa Myprojectsabroad, zawierającą wszystkie niezbędne informacje na temat projektu, zakwaterowania i kraju wyjazdu
 • Kurs świadomości kulturowej
 • Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na udział w wolontariacie, w tym twoja spersonalizowana strona internetowa zbierająca fundusze

Opłata nie obejmuje:

 • Kosztów biletu lotniczego
 • Koszów ewentualnych szczepień
 • Ewentualnych kosztów uzyskania wizy
 • Wydatków osobistych (tak zwane kieszonkowe)

Opłatę można uiścić w ratach

Opłata za każdy projekt obejmuje:

 • Wsparcie finansowe dla organizacji, w której będziesz pracować. Indywidualny wkład i praca każdego z naszych wolontariuszy przyczynia się do realizacji długofalowych celów, które definiujemy w naszej Global Impact Database.
 • Zakwaterowanie & wyżywienie (3 razy dziennie)
 • Transport z i na lotnisko w kraju realizacji projektu
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Szkolenie kulturowe w kraju realizacji projektu
 • 24 godzinne opiekę naszego lokalnego personelu w kraju realizacji projektu
 • Pomoc w nagłych wypadkach naszego międzynarodowego zespołu reagowania kryzysowego
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas pracy wolontaryjnej
 • Pomoc opiekuna merytorycznego w instytucji, w której realizowany jest wolontariat
 • Spotkania i imprezy organizowane dla wolontariuszy przez nasz lokalny zespół
 • Certyfikat udziału
 • W przypadku Wolontariatów Grupowych opłata obejmuje także weekendowe wycieczki
 • W przypadku Wolontariatów z Ochrony Środowiska Naturalnego związanych z nurkowaniem opłata obejmuje kurs nurkowy w systemie PADI o wartości 500 USD.

Opłata obejmuje także kompleksową pomoc w przygotowaniu do wyjazdu, w tym:

 • Pomoc w uzyskaniu wizy
 • Pomoc w wyborze i kupnie biletu lotniczego
 • Pomoc Doradcy ds. Wyjazdu na każdym etapie przygotowań
 • Spersonalizowaną strona internetowa Myprojectsabroad, zawierającą wszystkie niezbędne informacje na temat projektu, zakwaterowania i kraju wyjazdu
 • Kurs świadomości kulturowej
 • Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na udział w wolontariacie, w tym twoja spersonalizowana strona internetowa zbierająca fundusze

Opłata nie obejmuje:

 • Kosztów biletu lotniczego
 • Koszów ewentualnych szczepień
 • Ewentualnych kosztów uzyskania wizy
 • Wydatków osobistych (tak zwane kieszonkowe)

 • Opłaty podane są w Polskich Złotych.
 • Długość pobytu nie musi być wielokrotnością 1 tygodnia. Dla przykładu – można wyjechać na 25 dni. W takim przypadku opłata wyniesie jak za 4 tygodnie.
 • "Dodatki" – mogą być realizowane tylko w połączeniu z innym projektem.
 • Można przedłużyć pobyt na projekcie będąc w trakcie jego realizacji. W takim przypadku, koszt przedłużenia pobytu to odpowiednia wielokrotność ceny z rubryki "+ 1 tydzień (decyzja po wyjeździe)".
 • Wolontariuszowi w realizacji projektu mogą towarzyszyć dzieci w wieku 4-14 lat. Opłata za pobyt dziecka to odpowiednia wielokrotność ceny z rubryki "+ 1 tydzień (decyzja po wyjeździe)".
 • Wolontariuszowi w realizacji projektu mogą towarzyszyć dzieci w wieku 15 +. W takim przypadku zarówno wolontariusz jak i jego dziecko (dzieci) otrzymają 5% upustu od ceny za projekt.
 • Jest możliwość łączenia projektów w ramach jednego państwa jak i w ramach wielu państw. Więcej na temat sposobu kalkulacji ceny w takich przypadkach można przeczytać tutaj.
 • Nasza umowa firmą ubezpieczeniową daje nam możliwość objęcia ubezpieczeniem wolontariuszy do 65 roku życia. Wolontariusze 65+ są zobowiązani wykupić dodatkowe ubezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie podróży.
 • W cenie zawarte są transfery z lotnisk w kraju realizacji wolontariatu. Dotyczy to tylko i wyłącznie lotnisk wskazanych przez Projects Abroad. W przypadku wyboru przez wolontariusza innego lotniska koszt transportu nie jest wliczony w cenę.
Powrót do góry ▲