Nasz zespół liderów odgrywa ważną rolę, upewniając się, że wykonujemy wartościową pracę w krajach na całym świecie. To obejmuje sprawy takie jak ewaluacja projektów, wymyślanie sposobów ich ulepszenia oraz kierowanie zespołami na każdym szczeblu.

Wielu spośród nich zaczynało jako wolontariusze, więc wiedzą, jak sprawić, żeby twoja wyprawa była udana. Mają lata (a w niektórych przypadkach dekady!) doświadczenia z Projects Abroad, tak więc są blisko związani z każdym z naszych projektów i naprawdę oddani wspaniałej pracy, jaką wykonujemy.

Peter Slowe

Executive Chair

Greg Thomson

Chief Executive Officer

David Flaschner

Chief Technology Officer

Somi Cho

Operations Director

Ligaya Basalo

Operations Manager

Mircea Samoila

Operations Manager

Jerylee Wong

Operations Manager

Suzy Adams

Operations Manager

Guillermo Alejandro Cogorno

Personnel Director

Nasze akredytacje