Uczestnicy projektów medycznych w Projects Abroad zmagają się z wyzwaniami opieki zdrowotnej, z ograniczonymi zasobami i urządzeniami, które znają z pierwszej ręki. Pomagają zapewniać dostęp do istotnych usług medycznych i opiekę dla tysięcy ludzi każdego roku.


Nasze projekty medyczne wspierają specyficzne medyczne cele w każdym kraju, określone przez plany zarządzania dla medycyny i opieki zdrowotnej, i umożliwiają wymianę wiedzy i umiejętności medycznych.

Z oddaniem upewniamy się, że nasze projekty medyczne mają pozytywny wpływ na społeczności, w których pracujemy, i że uczestnicy zachowują się etycznie i odpowiedzialnie przez cały czas trwania projektu. Aby upewnić się, że nasze projekty medyczne i ochrony zdrowia realnie wpływają na społeczności, w których pracujemy, Projects Abroad korzysta z bazy globalnego wpływu. To bezpieczna i anonimowa baza danych która pozwala nam zapisywać, monitorować i analizować pracę naszego zespołu, partnerów projektu i wolontariuszy. Informacje, które gromadzimy, są używane do poprawienia usług medycznych, które świadczymy i aby osiągać długofalowe cele wytyczone w planach zarządzania dla projektów medycznych i ochrony zdrowia.

Nasze zasady

Hołdujemy następującym zasadom, które powinny przyświecać naszym wolontariuszom i stażystom medycznym oraz partnerom w projektach:

  • Etyka medyczna i odpowiednie zachowania są uniwersalne. Nawet jeśli poszczególne praktyki medyczne różnią się między poszczególnymi krajami, oczekujemy, że wszyscy nasi wolontariusze i stażyści medyczni będą stosować się do uniwersalnych standardów medycznej etyki i zachowania. 
  • Lokalni profesjonaliści medyczni w naszych projektach mają kwalifikacje, by oceniać, jakie leczenie zaproponować pacjentowi, i jaki powinien być poziom zaangażowania medycznych wolontariuszy i stażystów. 
  • Główna odpowiedzialność za dbanie o pacjentów spoczywa na lokalnych specjalistach medycznych w miejscu, w którym pracujesz. Wolontariusze i stażyści obserwują i asystują tylko pod superwizją i kierunkiemi tych profesjonalistów.
  • Wolontariusze i stażyści powinni wykonywać procedury medyczne lub inne zadania tylko pod warunkiem, że mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.

Czego oczekujemy od wolontariuszy i stażystów medycznych

Ogólnie, oczekujemy od uczestników naszych projektów medycznych, aby:

  • Byli odpowiedzialni przez cały czas
  • Obserwowali i uczyli się, szanując doświadczenie i wiedzę lokalnych specjalistów 
  • Byli oddani sprawie zapewnienia najlepszej możliwej medycznej opieki pacjentom 
  • Respektowali prywatność oraz życzenia pacjentów i kolegów. W szczególności, nie należy wykonywać fotografii ani nagrywać filmów wideo ani umieszczać ich w social media bez zgody pacjentów, kolegów i Projects Abroad. Nie powinni też nigdy ujawniać wrażliwych lub osobistych informacji, włączając to szczegóły chorób i zastosowanych terapii. 
  • Byli wrażliwi i pamiętali o różnicach kulturowych, obserwując i respektując perspektywę lokalnych specjalistów medycznych i pacjentów. 

Możesz zerknąć na naszą politykę etyki medycznej, która wskazuje uczestnikom, jak mają zachowywać się podczas projektu medycznego.

Nasze akredytacje