Kluczową funkcją Projects Abroad jest zapewnianie zdrowia i bezpieczeństwa naszym wolontariuszom, partnerom i społecznościom. 

Nasze projekty opieki nad dziećmi wymagają szczególnych środków ostrożności, ponieważ często obejmują pracę z małymi dziećmi. Te środki ostrożności zostały stworzone w najlepszym interesie dzieci i wolontariuszy, jak i na rzecz długofalowego zrównoważenia i wartości naszych projektów. Na tej stronie zaprezentujemy nasze podejście, standardy i polityki dotyczące wolontariatu i pracy z dziećmi.

Nacisk na opiekę w społeczności i rodzinie

Wierzymy, że stabilne rodzinne środowisko jest najlepsze dla dzieci. To właśnie dlatego nie pracujemy w sierocińcach, a zamiast tego koncentrujemy nasze projekty opieki nad dziećmi na lokalnych społecznościach i rodzinach. 

Zamiast w sierocińcach, nasi wolontariusze pracują w miejscach takich jak centra dziennej opieki, przedszkola, szkoły lub grupy wsparcia dla seniorów i matek z dziećmi.

To pomaga Projects Abroad budować silniejsze relacje z lokalnymi społecznościami i – co najważniejsze – pomaga rodzinom zostać razem i świetnie funkcjonować. 

Dowiedz się więcej na temat naszego podejścia do wolontariatu w sierocińcach.

Kodeks postępowania dla wolontariuszy pracujących z dziećmi

Projects Abroad poświęca się chronieniu dzieci przed krzywdą. Najlepsze interesy dziecka są nadrzędne i są naszym głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. Wszyscy nasi wolontariusze muszą dostosować się do naszej polityki ochrony dzieci, która udziela jasnych wskazówek, w jaki sposób wolontariusze powinni zachowywać się w towarzystwie dzieci. 

Przeczytaj naszą Politykę ochrony dzieci.

Nasze polityki

Działamy zgodnie z ustalonymi politykami, by zapewnić maksimum efektywności i bezpieczeństwa dla każdej osoby zaangażowanej w projekty opieki nad dziećmi. 

Podczas gdy poszczególne polityki mogą się zmieniać – w miarę jak uczymy się, zdobywając doświadczenie w zakresie najlepszych praktyk – nadrzędny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pozostaje niezmienny. 

Wolontariusze opiekujący się dziećmi muszą:

  • Zapewnić zaświadczenie o niekaralności, jeśli mają ponad 21 lat (lub ponad 18 w Kambodży, na Fidżi, w Rumunii i Tajlandii). 
  • Zapewnić osobę polecającą z uczelni lub z pracy.
  • Działać zgodnie z zasadami polityki ochrony dzieci, który zostanie omówiony przez członka zespołu podczas wprowadzenia do projektu
  • Uczestniczyć w warsztatach i sesjach z informacją zwrotną podczas trwania projektu 
  • Raportować do Projects Abroad i do organizacji pozarządzowej zajmującej się zatrzymaniem przemocy wobec dzieci (wyznaczonej przez Projects Abroad dla każdego kraju) wszelkie przypadki lub podejrzewane przypadki nadużyć wobec dzieci 
  • Nigdy nie zabierać dziecka z terenu miejsca twojej pracy bez wcześniejszego pozwolenia superwizora i zespołu Projects Abroad.
  • Wypełnić formularz z informacją zwrotną przed powrotem do domu. 

Organizacja partnerska w obszarze opieki nad dziećmi musi:

  • Być legalnie zarejestrowana i operować w zakresie, którym się zajmuje. 
  • Podpisać umowę z Projects Abroad, pokrywającą szereg tematów, takich jak komunikacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo.
  • Pozwolić zespołowi Projects Abroad regularnie odwiedzać miejsce pracy w celu monitoringu sytuacji.

Misja i plany zarządzania naszymi projektami opieki nad dziećmi

Projects Abroad umieszcza każdego z wolontariuszy w zakresie opieki nad dziećmi tam, gdzie istnieje prawdziwa potrzeba. 

Naszą misją w projektach opieki nad dziećmi na całym świecie jest zapewnienie zrównoważonego wsparcia edukacyjnego, opieki i ochrony mniej uprzywilejowanym dzieciom i wrażliwym grupą, aby podnieść ich fizyczny, społeczny, emocjonalny i kognitywny rozwój. 

Aby pracować na rzecz tej misji, w każdej z naszych destynacji przygotowujemy szczegółowy plan zarządzania. Plan zarządzania jest tworzony na podstawie potrzeb w każdej destynacji. Nasze plany zarządzania ustalają nasze cele na dany rok i prezentują listę czynności, których trzeba dokonać, aby osiągnąć te cele.

Postępując zgodnie z planami zarządzania, jesteśmy w stanie ocenić nasz wpływ na koniec każdego roku i ustalić nowe cele na kolejny rok. Możesz przeczytać więcej ogólnej informacji na temat planów zarządzania tutaj. Możesz także skontaktować się z nami, jeśli chciałbyś przeczytać konkretne plany.

Dłuższy projekt jest bardziej wartościowy

Zachęcamy wolontariuszy we wszystkich naszych projektach, by przyjeżdżali na jak najdłuższy czas. Nasza rada to: jakiekolwiek masz plany, spróbuj choć trochę wydłużyć czas pobytu. 

Z każdym kolejnym tygodniem, który spędzisz w swoim projekcie, lepiej się zaaklimatyzujesz, dzieci lepiej cię poznają, a ty lepiej poznasz je. Podczas gdy czas mija, uczysz się, jak to działa i możesz dodać większą wartość od siebie. 

Niektóre projekty opieki nad dziećmi mają minimalny czas trwania 4 tygodnie. Dla każdego projektu, minimalny wymagany czas trwania jest ustalany przez nasz zespół w kontakcie z naszymi lokalnymi partnerami, z naciskiem na wartość projektu.

Powiedziawszy to, musimy dodać, że akceptujemy wolontariuszy na krótsze okresy tam, gdzie to możliwe. W takim przypadku wolontariusze potrzebują bardziej ustrukturyzowanego środowiska i pracują więcej przy pracach fizycznych, takich jak naprawy czy malowanie. Nie wszystkie miejsca pracy mają potrzebę wykonywania takiej pracy, dlatego traktujemy każdy przypadek indywidualnie.

Zapisując się na minimalny czas trwania projektu, należy zachować realistyczne wymagania. Wolontariusz, który jest na miejscu przez 4 tygodnie, nie osiągnie tak wiele, jak wolontariusz, który zostaje na miejscu przez 8 tygodni. Tak działa kumulacja korzyści.    

Coś jest lepsze niż nic

Jakkolwiek, ogólnie wierzymy, że coś jest lepsze niż nic. Nie zgadzamy się z tymi, którzy mówią, że pomoc to wybór typu “wszystko albo nic”: albo poświęcasz jej życie, albo nie pomagasz wcale. 

Jesteśmy także pewni że możemy korzystać z pracy wolontariuszy w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, by uczynić pozytywną zmianę w naszych projektach opieki nad dziećmi. Ważnym czynnikiem jest struktura naszych projektów. Możemy osiągnąć nasze cele dlatego, że mamy najwyższe standardy opieki ze strony zespołu.

Nasze akredytacje