Dowiedz się więcej

Projects Abroad wierzy, że wolontariat i turystyka mogą mieć pozytywny wpływ na ochronę dzikiej przyrody. 

Z zaangażowaniem upewniamy się, że nasze międzynarodowe projekty są dokładnie sprawdzone, i że nie przyczyniają się do okrucieństwa wobec zwierząt w żadnej formie. Aktywnie zachęcamy naszych wolontariuszy, aby zdobywali pozytywne doświadczenia związane z opieką nad zwierzętami i mieli świadomość potencjalnego negatywnego wpływu turystyki na dobrostan zwierząt. 

Naszymi partnerami są wiodące międzynarodowe organizacje działające na rzecz dobra zwierząt - Animal Defenders International (ADI), FOUR PAWS oraz World Animal Protection - aby promować ochronę i dobrostan zwierząt w naszych projektach w krajach, w których pracujemy. Wszystkie nasze projekty zgodne są z naszymi wysokimi wewnętrznymi standardami oraz równie surowymi wymaganiami tych organizacji.

Nasza polityka ochrony zwierząt odnosi się szczególnie do ochrony dzikich gatunków, ale stosujemy także fundamenty tych polityk - humanitarne traktowanie wszystkich zwierząt i ich prawo do godnej egzystencji - w stosunku do zwierząt domowych i gospodarskich.

Nasze zasady ochrony zwierząt 

Wierzymy, że:

 • Zwierzęta są częścią środowiska. Każde zwierzę powinno żyć w swoim naturalnym środowisku, kiedy to tylko możliwe. Jeśli to nie jest możliwe, powinny zostać umieszczone w bezpiecznym otoczeniu, w warunkach zbliżonych do swojego naturalnego środowiska tak bardzo, jak to tylko możliwe. 
 • Zwierząt nie wolno krzywdzić. Zwierzęta powinny być traktowane z troską i humanitarnie. Powinno się z nimi wchodzić w interakcje tylko po przeszkoleniu lub z profesjonalnym wsparciem.
 • Zwierzęta powinny być traktowane z godnością i szacunkiem. Dzikie zwierzę nie istnieje dla rozrywki. Zwierzęta powinny być oglądane w swoim naturalnym otoczeniu, na ich warunkach. Zwierzęta nie powinny być zmuszone do zachowań, które mają służyć tylko rozrywce ludzi. 
 • Troska o zwierzęta i ochrona dzikiej przyrody to długofalowe zobowiązanie. Każde zaangażowanie w opiekę i ochronę zwierząt i dzikiej przyrody to długofalowa praca, która nie powinna być traktowana lekceważąco. 
 • Długofalowe plany i ustalenia dotyczące wypuszczania zwierząt na wolność, lub długofalowej opieki nad nimi w bezpiecznym środowisku lub rezerwacie, są podstawą. 
 • Ochrona zwierząt i dzikiej przyrody nie jest tylko odpowiedzialnością kilku osób, lub czymś, o czym myśli się wyłącznie podczas podróży lub wolontariatu. Każdy ma rolę do odegrania, zarówno w podróży, jak i w domu.

Nasze podejście

Nasze zasady ochrony zwierząt przyświecają wszystkim naszym międzynarodowym projektom. Upewniamy się, że wszystkie nasze projekty mają długofalowy cel, z długofalowymi efektami dotyczącymi zwierząt i dzikiej przyrody. To, co robią nasi wolontariusze, ma znaczenie. Śledzimy nasze rezultaty i rozwój.  

Istnieje jasna procedura, kiedy wchodzić w interakcję ze zwierzętami i jak to robić. Podkreślamy, że wolontariusze powinni dowiedzieć się jak najwięcej o zwierzętach, którym pomagają.

 • Ściśle współpracujemy i mamy pisemne umowy ze wszystkimi naszymi miejscami pracy na całym świecie, aby upewnić się, że zarówno zwierzęta, jak i wolontariusze będą bezpieczni. 

Nie wspieramy żadnych aktywności ani organizacji, które krzywdzą zwierzęta i dziką przyrodę, i nie kierujemy naszych wolontariuszy do takich aktywności i organizacji, nawet podczas ich czasu wolnego.

Nasze oczekiwania wobec wolontariuszy

Oczekujemy że wszyscy nasi wolontariusze, nie tylko ci pracujący w projektach opieki nad zwierzętami lub ochrony przyrody, aby wspierali prawidłowe traktowanie zwierząt i dzikiej przyrody, i aby przestrzegali naszych zasad ochrony zwierząt. 

Zachęcamy wolontariuszy we wszystkich naszych projektach, by unikać odwiedzania organizacji lub firm, które eksploatują lub krzywdzą zwierzęta, i informujemy naszych lokalnych pracowników jeśli doświadczą lub podejrzewają takie traktowanie.

Nasze porady dla podróżników

Niektóre doświadczenia związane ze zwierzętami mogą wydawać się niewinne, ale mają okrutne tło. Możliwość pogłaskania tygrysa może wiązać się z tym, że zwierzę zostało potraktowane środkiem uspokajającym lub ma usunięte zęby. Jazda na słoniu jest możliwa tylko wtedy, gdy zwierzę zostało zabrane ze stanu natury w młodym wieku i “złamane”, aby zaakceptować jeźdźca. 

W zgodzie z rekomendacjami naszych partnerów, zachęcamy wszystkich podróżników do:

 • Krytycznego myślenia przed odwiedzeniem lub rozpoczęciem współpracy z organizacją, która twierdzi, że zajmuje się ochroną zwierząt lub przyrody
 • Pamiętania, że dzikie zwierzęta najlepiej czują się w naturalnym środowisku lub w akredytowanym rezerwacie czy placówce rehabilitacyjnej
 • Nie płacenia za zdjęcie z dzikim zwierzęciem.
 • Nie płacenia za zbliżenie do dzikiego zwierzęcia. To obejmuje jazdę na słoniu, pływanie z delfinami lub głaskanie dzikich kotów, takich jak lwy. 
 • Unikania wydarzeń, które promują okrucieństwo wobec zwierząt, takich jak walki kogutów lub cyrki z dzikimi zwierzętami. 
 • Nie kupowania pamiątek związanych z dzikimi zwierzętami, w tym zębów, futer i innych części ciała. 

Nasze akredytacje