Nasza baza globalnego wpływu to bezpieczna, anonimowa baza danych wymyślona, stworzona i prowadzona przez nasz zespół i wolontariuszy. Ta inicjatywa Projects Abroad pozwala nam śledzić postępy i oceniać pracę, którą wykonujemy. Pozwala wolontariuszom zobaczyć namacalny ślad swojej pracy, i to, co robią, aby przyczynić się do realizacji długofalowych celów określonych w naszym planie zarządzania.

Koniec końców chcemy upewnić się, czy nasi wolontariusze i my aktywnie działamy na rzecz społeczności w których pracujemy i czy nasza praca przynosi bezpośrednie korzyści ludziom. 

Jako odpowiedzialna organizacja zajmująca się wolontariatami, chcemy organizować wyjątkowe projekty, zgodne z potrzebami naszych beneficjentów i wolontariuszy. W rezultacie, dane uzyskane z naszej bazy globalnego wpływu są dokładnie analizowane aby skorzystać z nich przy podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji. 

- Kay Hendricks, Head of Programme Development.

Dlaczego korzystamy z tej bazy?

Identyfikowanie potrzeb i określanie celów

Pierwszym krokiem w pracy z bazą globalnego wpływu jest zbieranie podstawowych danych. Kiedy zbieramy dane na temat miejsca lub osoby, umieszczamy je w naszym systemie, gdzie mogą zostać zagregowane i użyte do zidentyfikowania specyficznych potrzeb. 

Na przykład, dane mogą wskazywać, że w przedszkolu brakuje spraw związanych z higieną, takich jak plakaty na temat higieny i dostęp do czystej wody dla umycia rąk. Możemy wtedy wykorzystać tę informację aby ustalić plan akcji dla poprawy higieny w konkretnym miejscu. 

Skupianie naszego wysiłku 

Poza tym, że pokazuje nam, co powinno być zrobione w każdym z miejsc, baza danych zapewnia informacje na temat tego, jak możemy dopasować naszą pracę do każdego człowieka lub społeczności.

Na przykład, identyfikujemy problem jako wysoki poziom chorób niezakaźnych (takich jak cukrzyca czy nadciśnienie) na danym obszarze, i wtedy skupiamy się na prowadzeniu kampanii podnoszących świadomość na temat zdrowia, odżywiania i prowadzenia badań przesiewowych na tych obszarach. 

Wskazówki dla wolontariuszy

Nasza baza jest aktualizowana każdego dnia przez nasz zespół i wolontariuszy na całym świecie. Możemy wykorzystać tę informację, aby zapewnić wolontariuszom szczegółowe cele, nad którymi będą pracować podczas swojego wolontariatu. To skupia wysiłki wolontariuszy tam, gdzie mają one największy wpływ i daje pewność, że będą oni kontynuować pracę byłych wolontariuszy. 

Każdy wysiłek nakierowany na realizację tego samego celu sumuje się, więc niezależnie od tego, ile czasu dany wolontariusz pracuje w konkretnym miejscu, zawsze przyczynia się do realizacji nadrzędnego celu. 

Na przykład, wolontariusz w programie opieki nad dziećmi może odnieść się do danych zebranych na temat każdego dziecka w placówce, w której pracuje, by dowiedzieć się, jakie są ich kompetencje w poszczególnych obszarach. Wolontariusz może dzięki temu podzielić dzieci na grupy na bazie poziomu ich kompetencji, dzięki czemu lekcje są dopasowane do potrzeb każdej grupy.

W miarę jak dzieci się rozwijają, przyszli wolontariusze mogą dopasować ich kompetencje do poszczególnych grup, co zapewnia, że specyficzne potrzeby dzieci są zawsze realizowane w danym miejscu. 

Monitorowanie postępu 

Baza globalnego wpływu pozwala nam skupić się na celach, które mają związek z potrzebami każdego miejsca i skupiają nasze zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Używamy bazy danych także do tego, by monitorować nasz ogólny postęp. 

Stale gromadząc dane na temat naszych beneficjentów, jesteśmy w stanie zobaczyć, co działa, a co musi zostać dopasowane. Dzięki temu procesowi, możemy upewnić się, że nasze wysiłki wciąż przybliżają nas do naszych celów i że mamy prawdziwy wpływ.

Bezpieczeństwo i poufność

Baza danych nie wymienia osób z imienia i nazwiska; zamiast tego przydziela numer identyfikacyjny każdemu beneficjentowi. To zapewnia anonimowość i chroni lokalnych mieszkańców, gwarantując, że wszelkie wrażliwe dane w bazie pozostaną utajnione. 

Gdy wolontariusze już nie pracują w naszych projektach, dostęp do bazy jest im zabierany. Wprowadziliśmy ten środek, aby zapewnić, że informacje w bazie są bezpieczne, i że poszczególne projekty mogą korzystać z bazy, nie rezygnując z poufności.

Nasze akredytacje