You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Wolontariat w szkole w Kambodży

Start
Ogólne projekty nauczycielskie

Weź udział w nauczaniu najbardziej potrzebujących, zaniedbanych dzieci z świetlic środowiskowych i szkół dobroczynnych w regionach Phnom Penh i Siem Reap. Przepełnione świetlice środowiskowe z niewielką liczbą personelu zwykle organizują naukę w swojej siedzibie lub szkołach dobroczynnych, dlatego też pomoc wolontariuszy, nawet bez formalnych kwalifikacji czy TEFL, może wiele zmienić. Nauczanie obejmuje dzieci w wieku 5-16, a liczebność klas wynosi 10-20 uczniów.

Ze względu na braki w kadrze nauczycielskiej, zwykle będziesz uczył sam, chociaż niedaleko będą profesjonalni nauczyciele gotowi do pomocy w każdej sytuacji. Wolontariusze uczący w świetlicach środowiskowych często decydują się na opiekę nad podopiecznymi po zajęciach (patrz projekt opieka nad dziećmi). Masz także możliwość nauczać w wiejskiej szkole na wyspie Koh Rong Samleom, co stwarza świetną okazję połączenia projektu edukacyjnego z ekologicznym. Wiejska szkółka ma tylko dwie klasy, a wiek uczniów waha się między 4-16, dlatego też stanowi to nie lada wyzwanie. 

Nauczanie w Kambodży będzie testem Twojej kreatywności, nauki przez zabawę, gry, piosenki. Oprócz języka angielskiego, możesz także uczyć francuskiego, plastyki, rzemiosła, sportu czy prowadzić zajęcia teatralne w zależności od Twoich zainteresowań. Twoje zaangażowanie i entuzjazm pozwolą tym dzieciom w pełni skorzystać z Twojej nieocenionej pomocy i mieć lepszy start w przyszłości.

Dowiedź się więcej na temat celów, które przyświecają nam przy realizacji tego projektu: Plan zarządzania projektem.


Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲