You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Dlaczego płacić za wolontariat?

Biorąc wraz z Projects Abroad udział w wolontariatach poświęcasz swój czas, zaangażowanie i umiejętności, by w ramach zorganizowanych i długoterminowych projektów konstruktywnie pomóc potrzebującym na całym świecie. Realizowanie i utrzymanie projektów związane jest z koniecznością poniesienia przez organizatorów (czyli Projects Abroad) kosztów. Dotyczy to także kosztów wynagrodzeń dla całego zaplecza zaangażowanych w nie ludzi. Rzadko mogąc liczyć na wsparcie ze strony rządów krajów, zmagających się z innymi problemami, które także wymagają nakładów finansowych, Projects Abroad pobiera opłatę od uczestników wolonariatów. Opłata ta pokrywa wszystkie niezbędne koszta dzięki którym jesteśmy w stanie prowadzić nasze projekty i kampanie, w efekcie obserwując poprawę warunków życia swoich beneficjentów.

Szukając wśród ofert biur podróży, możesz trafić na tańsze oferty pozwalające Ci wybrać się na zagraniczną wycieczkę. Wzięcie jednak udziału w zorganizowanym przez nas przedsięwzięciu to coś innego niż zwyczajna wyprawa turystyczna. Jeśli zależy Ci na spędzeniu czasu nie tylko na odpoczynku, ale chcesz wykorzystać ten czas skupiając się na działaniu społecznym, szukając możliwości do poszerzenia swoich horyzontów i zdobycia nowych doświadczeń, wyjazd na wolontariat z Projects Abroad zapewni Ci to wszystko! Zapewnione masz także bezpieczeństwo na miejscu i pewność przełożenia Twoich czynów w efekty.

Wybierając Projects Abroad, masz zapewnioną pomoc przy wyborze optymalnego dla Ciebie projektu, metody transportu na miejsce, a także pomoc w zdobyciu wymaganych wiz. Wszystkie potrzebne informacje otrzymasz przed wyjazdem, a na miejscu zatrzymasz się w przyjaznym i bezpiecznym domu u wspaniałej i otwartej, miejscowej rodziny. Nasz personel znajdujący się na miejscu pomoże Ci w każdym aspekcie, od aklimatyzacji w miejscu, w którym odbywać się będzie wolontariat, po kwestie związane z logistyką (przykładowo, dojazdami) i codziennym wsparciem.

W krótkich słowach, wybierasz pewną, sprawdzoną i zaufaną organizację, która zapewnia Tobie bezpieczną wyprawę, która pomoże zarówno w Twoim osobistym rozwoju, jak i sprawi, że życia osób, które poznasz, staną się lepsze.

Na co przeznaczane są środki?

Infographic Volunteers Fees

Projects Abroad to niezależna organizacja, której źródła dochodów nie pochodzą ani z rządowych dotacji, ani od lokalnych organizacji, z którymi współpracujemy, ani z akcji crowdfoundingowych. Aby utrzymać projekty, które realizujemy, musimy sami zadbać o dostateczne środki na administrowanie nimi. To główny cel, na który przeznaczone są środki, które płacisz jako uczestnik naszych projektów. Prócz tego, część przeznaczona jest na Twoje utrzymanie i opiekę w trakcie trwania projektu oraz na dalszy ich rozwój. Dzięki temu mogą one stawać się jeszcze lepsze i pełniej pomagać swoim beneficjentom.

To właśnie pełna niezależność finansowa pozwala nam na swobodę przy organizowaniu projektów i wyznaczaniu ich celów. Dzięki niej możemy także wybierać miejsca ich realizacji w ścisłym połączeniu z zapotrzebowaniem na pomoc i potencjalnym polem rozwoju dla wolontariuszy.

Chcemy, byś miał możliwie pełną świadomość tego, na co przeznaczane są pieniądze, które płacisz za uczestnictwo w projekcie. W skali jednostkowej trudno jest oszacować, na co wykorzystana zostanie każda płacona przez Ciebie złotówka - każdy projekt bowiem ma inną specyfikację i inaczej rozkładają się tym samym jego koszty. Chcemy jednakże pokazać Ci, jak wygląda ogólny ich rozkład, uśredniony dla ogółu projektów, które realizujemy, zebrany w ikonografice poniżej.

Liczby te wskazują uśrednione koszta, które stanowią składową kosztów projektu i tym samym sumy, przeznaczanej przez Ciebie na udział w wolontariacie, w oparciu o dane z roku 2014. Dokładne wartości zależne są od takich czynników, jak cel podróży, pora roku, specyfika projektu i inne, często specyficzne dla konkretnego projektu, zmienne.

A pie chart representing the division of the costs to volunteer with Projects Abroad

Dane procentowe opracowane są na podstawię średniej ze wszystkich naszych projektów w roku 2014.

Bezpośredni koszt udziału wolontariusza w projekcie: średnio 29%

Na sumę tą składają się czynniki takie jak: zakwaterowanie, wyżywienie, transport pomiędzy miejscem, w którym się zatrzymasz, a miejscem, w którym odbywać będziesz praktykę, odbiór z lotniska przez pracownika Projects Abroad, oaz koszta ubezpieczenia. Jeśli specyfika projektu tego wymaga, środki te mogą być w części przeznaczone na zakup narzędzi i środków niezbędnych do jego przeprowadzenia (na przykład, w zależności od specyfiki projektu, materiały budowlane lub przyrządy szkolne).

Koszta poboczne udziału wolontariusza w projekcie: średnio 22%

Czynniki wymienione powyżej nie są jedynymi, które generują koszta. Aby Twoja wyprawa odniosła pożądane skutki i przyniosła Tobie możliwie cenne doświadczenia, potrzebujemy do tego lokalnych pracowników Projects Abroad. Ich doświadczenie i wiedza pomagają uczestnikom na każdym kroku w zmaganiu się z przeciwnościami, jakie niosą różnice kulturowe oraz pomagają w kontaktach z lokalnymi organizacjami i ośrodkami, w których odbywasz swoje praktyki.

Część kosztów projektu przeznaczona jest na ich pensje oraz szkolenia, dzięki czemu są w stanie możliwie najsprawniej pomagać wszystkim wolontariuszom.

Wśród kosztów pobocznych wymienić należy także koszta wynajmu biur filii Projects Abroad, ich wyposażenia, narzędzi niezbędnych do utrzymania ich w funkcjonalności oraz środków komunikacji i mediów. To także koszta niezbędnych licencji rządowych oraz kosztów księgowości.

Koszta organizacyjne: średnio 13%

Prowadzenie organizacji, która działa w ponad 50 krajach wiąże się ze znacznym zapotrzebowaniem administracyjnym, kadrowym i informatycznym. Do ich obsługi niezbędny jest doświadczony personel – co wiąże się z kosztami wynagrodzeń – oraz biur, w których mogą pracować.

Rekrutacja i komunikacja: średnio 24%

Jednym z największych problemów, z którym zmagają się nasi partnerzy, z którym współpracujemy na miejscu, jest brak środków na promocję swoich usług lub stowarzyszeń. Przez to ich wizje i zmiany, które chcą wprowadzać, nie mogą się całkowicie spełnić. Współpracując z nimi, pomagamy im zdobyć rozgłos w świecie i przyciągnąć do swojej sprawy wolontariuszy. Wszystko to związane jest z kosztami.

Każde biuro rekrutacyjne i informacyjne musi mieć zapewnione koszta wynajmu, wyposażenia i mediów, nie wspominając o pensjach osób w nich pracujących oraz kosztom szkoleń, dzięki którym mogą doskonalić się i lepiej spełniać swoje zadania. Dochodzą do tego także koszta księgowości i podatków.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu organizacja działająca w wielu krajach, taka jak Projects Abroad, może skutecznie koordynować wiele projektów w wielu państwach. Poprzez sugerowanie wolontariuszom odpowiednich lokacji może w pełni wykorzystać ich potencjał i w zamian dać cenne doświadczenie. Dzięki sprawnej komunikacji jesteśmy w stanie angażować więcej wolontariuszy i rozwijać każdy z projektów, co w rozrachunku prowadzi do obniżenia kosztów, w momencie, gdy projekt zdobywa ekonomiczny sukces.

Podatki – około 5%

Płacisz swoje podatki. My także musimy. Nie otrzymujemy rządowych subsydiów, a także nie jesteśmy beneficjentami preferencyjnych rozwiązań podatkowych. Płacimy wszystkie podatki, które wymagane są w każdym z krajów, w których działamy, pomagając w utrzymaniu lokalnych systemów socjalnych i infrastruktury.

Nadwyżka przychodu – około 7%

By móc elastycznie zarządzać organizacją, staramy się utrzymać zapas finansowy. Dzięki temu możemy rozwijać się i wprowadzać nowe rozwiązania, otwierać nowe projekty, działać w nowych krajach i prowadzić niektóre, specjalnie ważne i wartościowe projekty niezależnie od tego, czy są dochodowe. Czasem wychodzimy przy nich finansowo na minus, ale w zamian widząc poprawę szczególnie ważnych problemów.

Dzięki rezerwom jesteśmy w stanie działać także w przypadku nieprzewidzianych problemów i katastrof – tak działo się, kiedy tajfun spustoszył Filipiny w 2013 roku i trzęsienie ziemi dotknęło Nepal w 2015. Dzięki zachowaniu rezerw możemy swobodnie operować i utrzymywać projekty także w okresach, kiedy zgłasza się do nas mniej wolontariuszy.

Prócz tego, dzięki zyskowi możemy płacić dywidendy dla osób, które zapoczątkowały działalność Projects Abroad ponad 20 lat temu i które wciąż kierują projektami i biorą na siebie odpowiedzialność utrzymania się na rynku całej organizacji.

Niezależnie od wybranego projektu, wszystkie koszta służą jednemu celowi: poprawie warunków życia tam, gdzie jest potrzebna!

Dzięki projektom życie tysięcy osób na całym świecie staje się lepsze i ulega poprawie. Twoja pomoc nie jest jednostkowa i jednorazowa – dzięki uczestniczeniu w trwających przez dłuższy czas projektach, to, co w ich czasie dasz od siebie, żyje i wydaje owoce, także po tym, kiedy Twój wolontariat zakończy się. Koszta, które ponosisz, pozwalają na utrzymanie się każdego z projektów i wspomagają kraj, w którym dany projekt się odbywa, w rozrachunku powodując polepszenie się warunków życia ludzi, z którymi się stykasz. Bez Ciebie, Twojej pomocy i pomocy innych osób, którym ich los nie jest obojętny, nasze wspólne dzieło nie byłoby możliwe!

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲