Dowiedz się więcej

Jesteśmy niezależną organizacją, która nie opiera się na fundraisingu ani na funduszach rządowych, by osiągnąć społeczne, długofalowe cele. Finansujemy się jedynie z opłat płaconych przez naszych wolontariuszy i stażystów.

Dlaczego mam płacić za wolontariat?

Pracując z Projects Abroad poświęcasz swój czas i umiejętności, aby pracować bezpośrednio ze społecznościami w potrzebie w formie ustrukturyzowanego projektu. Jakkolwiek, nawet wolontariat kosztuje, szczególnie jeśli chcesz wesprzeć długofalowe, znaczące projekty, gdzie jesteś najbardziej potrzebny. To właśnie dlatego naliczamy opłatę za wolontariat lub staż. 

Podczas gdy może być taniej pojechać na wolontariat samodzielnie, jest wiele korzyści związanych ze współpracą z organizacją taką jak nasza. Znalezienie w obcym kraju projektów, które są bezpieczne i wartościowe, jest czasochłonnym i trudnym zajęciem. Kiedy aplikujesz z Projects Abroad, otrzymasz wsparcie w sprawie wizy, orientacji w nowym kraju oraz bezpieczne miejsce do mieszkania w swojej destynacji

Będziesz pracował we wspierającym cię środowisku, otrzymasz ogromne poczucie bezpieczeństwa poprzez naszą sieć lokalnych, profesjonalnych członków zespołu oraz wsparcie logistyczne, a dodatkowo jasny plan zadań i wpływu, jaki możesz mieć na lokalną społeczność. 

Krótko mówiąc, płacisz za opcję, której możesz zaufać, opcję, która zapewnia, że twoja wyprawa będzie wartościową możliwością działania na rzecz społeczności, z którą będziesz pracować. 

A Projects Abroad volunteer tells school children in Samoa about healthy nutrition and contributes to a long-term goal.

Co się dzieje z moimi pieniędzmi?

Jesteśmy niezależną organizacją, która nie opiera się na fundraisingu ani na finansowaniu rządowym, by osiągnąć swoje cele. Otrzymujemy całe finansowanie poprzez opłaty wnoszone przez naszych wolontariuszy i stażystów. Te opłaty nie są jednorazową donacją na rzecz wybranego projektu. Są one przeznaczone dla koszty twojej podróży, długofalowego wsparcia projektu, nad którym pracujesz, oraz międzynarodowej organizacji i infrastruktury, dzięki którym możemy być pewni, że nasze projekty i cele na całym świecie są realizowane. 

I, rzecz jasna, nie otrzymujemy pieniędzy od naszych partnerskich organizacji w krajach rozwijających się. Cała nasza praca jest w 100% finansowana z twoich opłat jako wolontariusza. 

To właśnie finansowa niezależność pozwala nam organizować projekty tam, gdzie sądzimy, że będą miały one największy wpływ i gdzie nasi wolontariusze mogą zrobić znaczący wkład. 

Cena twojego projektu nie pokrywa zatem tylko kosztów, które są bezpośrednio związane z twoim pobytem, ale także koszty, które ponosimy w związku z organizowaniem wysokiej jakości projektów wolontariatu. 

Chcemy być tak otwarci jak tylko to możliwe, na temat tego, w jaki sposób wydawane są twoje pieniądze, ale to niemożliwe, by zapewnić ci dokładne detale dotyczące dystrybucji opłaty pobranej od każdego wolontariusza. Jakkolwiek, możemy pokazać zestaw średnich wartości procentowych wraz z objaśnieniem. 

Przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik na temat tego, w jaki sposób dystrybuowane są opłaty.  Poniżej możesz znaleźć podsumowanie. Proszę zwróć uwagę, że te wartości procentowe reprezentują średnią, i oparte są na danych z roku 2014. W zależności od kraju, z którego pochodzisz, twojej destynacji, okresu roku, typu projektu i innych czynników, te liczby mogą być nieco inne w każdym projekcie.

Koszt wolontariatu: średnio 32%

Chociaż jako wolontariusz poświęcasz swój czas, są koszty związane z twoim pobytem w kraju docelowym, które muszą być pokryte. Te codzienne koszty obejmują posiłki, zakwaterowanie, transport pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy, transfery z lotniska, oraz ubezpieczenie. Opłaty dla wolontariuszy pozwalają także sfinansować aktywności w ramach projektu i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu, od rzeczy do szkoły po materiały budowlane.

Koszty organizacyjne: średnio 13%

Prowadzenie biznesu, który obejmuje ponad 50 krajów, wymaga dużo organizacji. To wymaga od nas inwestowania w zasoby ludzkie, administrację, kontrolę finansów i IT. Wszystkie te funkcje wymagają umiejętnej i dobrze przeszkolonej obsługi (i pensji oraz benefitów dla członków zespołu), tak samo jak infrastruktury i biur.

Podatki: średnio 4%

Ty płacisz swoje podatki. Tak samo my. Jako prywatna firma, nie otrzymujemy żadnych subsydiów od rządu. Nie otrzymujemy również preferencyjnego traktowania pod kątem podatkowym. Płacimy wszystkie podatki wymagane od nas przez rządy na całym świecie, opłacając systemy społeczne i infrastrukturę, gdziekolwiek działamy.

Pośrednie koszty wolontariatu: średnio 24%

Twoje doświadczenie obejmuje dużo więcej, niż mógłbyś oczekiwać. Twoja opłata obejmuje także pośrednie koszty, które czynią twój projekt wartościowym i bezpiecznym doświadczeniem.
Nasi wolontariusze korzystają z wiedzy i doświadczenia naszych lokalnych zespołów. Członkowie tych zespołów zapewniają całodobowe wsparcie wolontariuszom, budują relacje z lokalnymi partnerami projektu i upewniają się, że każdy projekt zawsze nakierowany jest na wartościowe cele. Część twojej opłaty pokrywa ich wynagrodzenia i benefity oraz regularne szkolenie, przez cały rok. 

Inne pośrednie koszty obejmują czynsz za lokalnej biura, wyposażenie i infrastrukturę komunikacyjną. Musimy także zapłacić rządowe koszty rejestracji oraz opłacić prowadzenie księgowości.

Rekrutacja i komunikacja: średnio 24%

Dużym problemem dla wielu z naszych partnerów w finalnych destynacjach jest fakt, że nie mogą pozwolić sobie na promowanie swojej pracy i dotarcie do potencjalnych wolontariuszy i stażystów. My informujemy świat o wolontariatach i stażach, a to nie może obyć się bez kosztów. 

Każde biuro rekrutacji i komunikacji wiąże się z kosztami wynajmu, wyposażenia i komunikacyjnymi, nie wspominając o wynagrodzeniach, benefitach i szkoleniu dla zespołu. Każde z tych biur ponosi także rządowe koszty rejestracji, jak również prowadzenia księgowości. 

Wierzymy, że rekrutacja i komunikacja to istotne długofalowe inwestycje w wielkość naszej organizacji i we wsparcie wielu projektów, które prowadzimy na całym świecie. Efektywna rekrutacja i komunikacja pozwala przyciągnąć więcej uczestników, co z kolei pozwala nam osiągać większe społeczne cele oraz zmniejszać opłaty za poszczególne projekty ze względu na efekt skali.

Nadwyżka przychodu nad kosztami: średnio 3%

Jako dobrze zarządzana organizacja, budujemy nasz przychód ponad koszty prowadzenia biznesu. To pozwala nam finansować rozwój i ekspansję, zapewniając kapitał na tworzenie nowych projektów i nowych destynacji, oraz całkowite finansowanie niektórych projektów, nawet jeśli te przynoszą straty. 

Budowanie nadwyżki funduszy oznacza także, że jesteśmy w stanie działać elastycznie w nagłych sytuacjach, tak jak działaliśmy podczas katastrofy na Filipinach w 2013 oraz w Nepalu w 2015. To daje naszemu zespołowi, wolontariuszom i stażystom zwiększone poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nasza organizacja może wciąż działać i wspierać projekty w czasie, gdy liczba wolontariuszy jest mniejsza.

Poza tym, wypłacamy skromne dywidendy naszym udziałowcom, którzy założyli naszą firmę 20 lat temu i którzy wciąż ponoszą finansowe ryzyko prowadzenia biznesu. 

Nieważne, jaki to projekt, wszystkie twoje wpłaty działają na rzecz jednego celu: pozytywnej zmiany na całym świecie

Twoje opłaty czynią pozytywną różnicę w życiu tysięcy ludzi dookoła świata, długo po tym, jak pojedziesz do domu. Bezpośrednio finansują projekt, w którym pracujesz, oraz działają jak efekt domina, wpływając na lokalną społeczność, na kraj, w którym jesteś wolontariuszem, i na cały świat. Bez ciebie i tysięcy wolontariuszy, którzy pracowali przed tobą, nie byłoby to możliwe.

Masz pytania na temat naszych opłat?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat naszych opłat, skontaktuj się z nami pod numerem:

+44 1273 007 230

lub napisz e-mail:

aby rozpocząć planowanie

Nasze akredytacje