You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Znaczenie wolontariatów międzynarodowych w procesie rekrutacyjnym na uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii

  Komentarze

October 15th, 2017


Widok na Londyn

Od kilku lat wśród absolwentów polskich szkół średnich dynamicznie rośnie zainteresowanie studiami za granicą (http://www.projects-abroad.pl/historie-wolontariuszy/). Jest ono motywowane tyleż modą na podróżowanie i zdobywanie nowych doświadczeń, tak spopularyzowaną przez programy wymiany studentów Erasmus, co prestiżem zagranicznych uczelni wyższych. Uniwersytety tej rangi co brytyjskie London School of Economics czy University of Edinburgh, nie mówiąc już o Oxfordzie i Cambridge, gwarantują zdobycie wiedzy na najwyższym, światowym poziomie i takiej też pracy po zakończeniu studiów.

Warto zatem podjąć to wyzwanie, jakim są studia poza granicami kraju, tym bardziej, że odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, studiowanie za granicą stało się prostsze niż kiedykolwiek, po pierwsze dzięki możliwości swobodnego poruszania się po krajach Wspólnoty, po drugie dlatego, że polska matura jest na zagranicznych uczelniach w pełni honorowana.

Podczas rekrutacji na studia to właśnie ona odgrywa główną rolę, stanowiąc formalną podstawę do rozpatrzenia każdej kandydatury. Dodatkowe punkty, które mogą zadecydować o tym, czy dostaniemy się na wymarzone studia, otrzymamy też za udział w olimpiadach przedmiotowych. Wyniki w nauce i szczególne w niej osiągnięcia nie są jednak jedyną miarą, jaką stosują członkowie komisji rekrutacyjnych, nie są też wcale, jak można by przypuszczać, miarą najważniejszą. Im bardziej prestiżowy uniwersytet, tym wyższe stawia wymagania.

Na większości topowych zagranicznych uczelni wyższych pod szczególną uwagę bierze się wcześniejsze doświadczenie zawodowe, zdobyte np. podczas międzynarodowego wolontariatu. Przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów, m.in. na studia medyczne, co najmniej 2-tygodniowe work experience, może okazać się wręcz obligatoryjne (http://www.projects-abroad.pl/historie-wolontariuszy/?content=medycyna-i-opieka-zdrowotna/nepal/malgorzata-kasprzak/). Warto więc zawczasu pomyśleć o tym, aby wzbogacić swoje personal statement.

Zyskaj doświadczenie z Projects Abroad

Jeśli do tej pory nie uczestniczyliśmy w żadnym wolontariacie, Projects Abroad – organizacja zajmująca się koordynowaniem tego typu wyjazdów – może pomóc nam w zdobyciu takiego doświadczenia. Jej bogata oferta pozwala na dopasowanie rodzaju wolontariatu do zainteresowań uczestników. Dzięki Projects Abroad wyjeżdżający nie muszą też martwić się o kwestie logistyczne, kwestie bezpieczeństwa, wyżywienia i zakwaterowania, ponieważ organizacja świadczy w tym zakresie kompleksowe usługi.

Fakt bycia wolontariuszem zawsze robi na członkach komisji dobre wrażenie. Przekonuje ich o tym, że jesteśmy otwarci i komunikatywni, nie boimy się nowych wyzwań, lubimy pomagać innym oraz pracować w grupie i dla grupy. Jeżeli odbywaliśmy wolontariat powiązany z wybranym przez nas kierunkiem studiów, dowodzi to skonkretyzowania naszych planów na przyszłość i wielkiej determinacji w osiąganiu zamierzonych celów.

Aby nasze aplikacje wyróżniały się spośród innych, powinniśmy zatem zaprezentować się w nich nie tylko jako zdolni i ambitni uczniowie, ale też dobrzy ludzie, kierujący się w życiu pewnymi ideałami, które pragniemy urzeczywistnić, jakkolwiek naiwne to się niektórym wydaje. Udział w wolontariacie jest tego dążenia do zmiany siebie i świata lepszym potwierdzeniem niż przyznane oceny albo czyjakolwiek rekomendacja. Pamiętajmy, że to, co najważniejsze, jest nieskalowane.

Udostępnij ten artykuł:

Nie zapomnij poinformować znajomych o swoich przemyśleniach.

Search Blog by Category

Search the blog

Join our community

  

Subscribe by RSS

Projects Abroad Blog Feed
Back to top ▲