You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer overseas on worthwhile and sustainable programmesVolunteer Overseas

Projekty

Nasze projekty mają charakter wolontariatów i staży zawodowych. Różnica sprowadza się do wymagań merytorycznych stawianych uczestnikom. W przypadku wolontariatów nie stawiamy żadnych wymagań merytorycznych. W przypadków staży zaś takie wymagania są i dotyczą zazwyczaj wykształcenia lub posiadanego doświadczenia. 

Osobną kategorią projektów są Kursy językowe oraz szczególnie popularne Wolontariaty młodzieżowe dla osób w wieku 16-19 lat. Dają one wyjątkową szanse na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, zweryfikowanie swoich planów na przyszłość – np. dotyczących wyboru kierunku studiów oraz miłe spędzenie wakacji w międzynarodowym towarzystwie. 

Wybierz z poniższych opcji:

Projekty standardowe dla osób w wieku 16-75+ lat

Poinformuj znajomych o tej stronie:

Powrót do góry ▲
Feedback
You seem interested in our projects! Care to tell us more?
I'd be happy to! Not right now, thanks.